Hanked / Hanked

Hanked

AS Narva Vesi hankekord

AS Narva Vesi hankeplaan

 


Välja kuulutatud 22.07.2024 kell 11.00

TÄHTAEG 06.08.2024 kell 16.00

Veebihange "Narva reoveepuhastile multilift konteineri sisseost"

Hanketeade


Välja kuulutatud 22.07.2024 kell 10.00

TÄHTAEG 06.08.2024 kell 16.00

Veebihange "Narva veepuhastusjaama osoneerimiskambri nr 2 sisend- ja väljundtorustiku läbiviikude veelekete kõrvaldamine"

Hanketeade


Välja kuulutatud 02.07.2024 kell 10.25

TÄHTAEG 05.08.2024 kell 13.00

Riigihange "Kombineeritud survepesuauto ostmine"

Hanketeade


Välja kuulutatud 05.06.2024 kell 15.00

TÄHTAEG 21.06.2024 kell 12.00

Riigihange "Vanalinna linnaosas lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni I ehitusetapi ehitustööde üle omanikujärelevalve sisseost"

Hanketeade


Välja kuulutatud 03.06.2024 kell 15.30

TÄHTAEG 17.06.2024 kell 16.00

Veebihange "Narva reoveepuhastile heitvees orgaanilise lämmastiku määramiseks Kjeldahli meetodil laboriseadmete sisseost"

Hanketeade

KüsimusedVastused


Välja kuulutatud 28.05.2024 kell 15.25

TÄHTAEG 26.06.2024 kell 12.00

Riigihange "Narva Vanalinna linnaosas lahkvoolse sademekanalisatsiooni I ehitusetapi ehitustööd"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 17.06.2024.

Välja kuulutatud 23.05.2024 kell 16.30

TÄHTAEG 03.06.2024 kell 16.00

Veebihange "Asfaltkatete taastamistööd"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 02.07.2024.

Välja kuulutatud 22.04.2024 kell 15.00

TÄHTAEG 22.05.2024 kell 15.00

Riigihange "Narva reoveepuhasti rekonstrueerimiseks vajalike uuringute ja projekteerimistööde ost"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 25.04.2024.

Välja kuulutatud 15.03.2024 kell 10.00

TÄHTAEG 26.03.2024 kell 15.00

Riigihange "Polüalumiiniumkloriidi ostmine"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 30.04.2024.

Välja kuulutatud 29.02.2024 kell 12.00

TÄHTAEG 11.03.2024 kell 16.00

Veebihange "Naatriumhüdrooksiidi 30%-lise lahuse ostmine"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 15.03.2024.

Välja kuulutatud 28.02.2024 kell 10.00

TÄHTAEG 11.03.2024 kell 16.00

Veebihange "Raud(III)sulfaadi ostmine"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 14.05.2024.

Välja kuulutatud 12.02.2024 kell 10.00

TÄHTAEG 15.03.2024 kell 13.00

Riigihange "Narva heitveepuhastusjaamale emulsioonpolümeeride ostmine"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 28.02.2024.

Välja kuulutatud 09.02.2024 kell 10.00

TÄHTAEG 19.02.2024 kell 14.00

Veebihange "Narva veepuhastusjaama ja heitveepuhastusjaama automatiseeritud juhtimissüsteemide hooldamise, programmeerimis- ja nõustamisteenuste ost"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 26.01.2024.

Välja kuulutatud 03.01.2024 kell 13.00

TÄHTAEG 15.01.2024 kell 15.00

Veebihange "N2 kategooria kaubiku ost"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 26.01.2024.

Välja kuulutatud 19.12.2023 kell 15.00

TÄHTAEG 05.01.2024 kell 15.00

Riigihange "Maagaasi ostmine 2024 majandusaastal"

Hanketeade


Lõpetatud hankelepinguta.

Välja kuulutatud 01.12.2023 kell 10.00

TÄHTAEG 15.12.2023 kell 13.00

Veebihange "N2 kategooria kaubiku ost"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 16.01.2024.

Välja kuulutatud 20.11.2023 kell 10.00

TÄHTAEG 22.12.2023 kell 12.00

Riigihange "Elektrienergia ostmine 2024 majandusaastal"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 18.10.2023 kell 11.00

TÄHTAEG 26.10.2023 kell 16.00

Veebihange "Narva veepuhastusjaama ultraviolett veetöötlusseadme valgusallikate ostmine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 15.08.2023 kell 16.30

TÄHTAEG 23.08.2023 kell 16.00

Veebihange "Uue reoveepumba ostmine Narva heitveepuhastusjaamale"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 07.08.2023 kell 12.00

TÄHTAEG 17.08.2023 kell 16.00

Veebihange "Narva veepuhastusjaama osoneerimiskambri sisend- ja väljundtorustiku läbiviikude veelekete kõrvaldamine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 20.07.2023 kell 10.00

TÄHTAEG 31.07.2023 kell 15.00

Riigihange "Polüalumiiniumkloriidi ostmine Narva veepuhastusjaamale"

Hanketeade


Lõpetatud hankelepinguta.

Välja kuulutatud 08.05.2023 kell 10.00

TÄHTAEG 24.05.2023 kell 16.00

Veebihange "Narva veepuhastusjaama osoneerimiskambri sisend- ja väljundtorustiku läbiviikude veelekete kõrvaldamine"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 10.05.2023.

Välja kuulutatud 23.03.2023 kell 15.00

TÄHTAEG 11.04.2023 kell 12.00

Riigihange "Narvas Äkkeküla piirkonnas ÜVVK-süsteemide projekteerimine"

Hanketeade


Lõpetatud hankelepinguta.

Välja kuulutatud 14.02.2023 kell 15.00

TÄHTAEG 06.03.2023 kell 12.00

Riigihange "Narva linna Äkkeküla piirkonnas ÜVVK-süsteemide projekteerimine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 31.01.2023 kell 10.00

TÄHTAEG 10.02.2023 kell 15.00

Riigihange "Narva veepuhastusjaamale polüalumiiniumkloriidi ostmine"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 17.02.2023.

Välja kuulutatud 27.01.2023 kell 11.00

TÄHTAEG 06.02.2023 kell 16.00 

Veebihange "Narva heitveepuhastusjaama emissioonide mõõtmised"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 09.02.2023.

Välja kuulutatud 26.01.2023 kell 15.00

TÄHTAEG 06.02.2023 kell 14.00

Veebihange "Narva veepuhastusjaama ja heitveepuhastusjaama automatiseeritud juhtimissüsteemide hooldamise, programmeerimis- ja nõustamisteenuste ost"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 27.01.2023.

Välja kuulutatud 30.12.2022 kell 11.00

TÄHTAEG 16.01.2023 kell 16.00

Veebihange "Raud(III)sulfaadi ostmine"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 06.02.2023.

Välja kuulutatud 29.12.2022 kell 11.00

TÄHTAEG 12.01.2023 kell 15.00

Veebihange "Impregneeritud aktiivsöe ostmine"

Hanketeade


Lõpetatud hankelepinguta.

Välja kuulutatud 19.12.2022 kell 11.00

TÄHTAEG 05.01.2023 kell 15.00

Veebihange "Ventilatsioonisüsteemide hooldus"

Hanketeade


Lõpetatud hankelepinguta.

Välja kuulutatud 01.12.2022 kell 10.00

TÄHTAEG 12.12.2022 kell 15.00

Veebihange "Ventilatsioonisüsteemide hooldus"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 06.02.2023.

Välja kuulutatud 01.12.2022 kell 10.00

TÄHTAEG 12.12.2022 kell 15.00

Veebihange "Naatriumhüdrooksiidi 30%-lise lahuse ostmine"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 02.03.2023.

Välja kuulutatud 30.11.2022 kell 15.00

TÄHTAEG 12.12.2022 kell 13.00

Riigihange "Emulsioonpolümeeride ostmine Narva heitveepuhastusjaamale"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 16.11.2022 kell 10.00

TÄHTAEG 25.11.2022 kell 15.00

Veebihange "Narva heitveepuhastusjaamale uue pumba ostmine"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 24.11.2022.

Välja kuulutatud 11.11.2022 kell 11.00

TÄHTAEG 18.11.2022 kell 14.00

Veebihange "5-istekohaga kaubiku ostmine"

Hanketeade


Lõpetatud hankelepinguta.

Välja kuulutatud 10.11.2022 kell 15.00

TÄHTAEG 28.11.2022 kell 15.00

Riigihange "Narva heitveepuhastusjaamale avariigeneraatori ostmine"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 06.01.2023

Välja kuulutatud 07.11.2022 kell 10.00

TÄHTAEG 05.12.2022 kell 15.00

Riigihange "Elektrienergia ostmine 2023 majandusaastal"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 22.12.2022.

Välja kuulutatud 04.11.2022 kell 15.00

TÄHTAEG 18.11.2022 kell 15.00

Riigihange "Maagaasi ostmine 2023 majandusaastal"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 03.11.2022. 

Välja kuulutatud 30.08.2022 kell 15.00

TÄHTAEG ON MUUDETUD. UUS TÄHTAEG ON 26.09.2022 kell 15.00

Riigihange "Narva Vanalinna linnaosa pindmise äravooluvee ja pinnasevee kokkukogumise ja ärajuhtimise süsteemi projekteerimine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 19.08.2022 kell 15.30

TÄHTAEG 26.08.2022 kell 16.00

Veebihange "Narva heitveepuhastusjaama "uue pumpla" vastuvõtureservuaari puhastamine"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 04.08.2022.

Välja kuulutatud 26.07.2022 kell 10.00

TÄHTAEG 02.08.2022 kell 11.00

Veebihange "Kaubiku ost"

Hanketeade


Teostatud.                                                               

  Välja kuulutatud 27.06.2022 kell 16.00

TÄHTAEG 12.07.2022 kell 16.00

Veebihange "Narva veepuhastusjaama veelekete kõrvaldamine"

Hanketeade


Lõpetatud hankelepinguta.

Välja kuulutatud 27.06.2022 kell 10.00

TÄHTAEG 11.07.2022 kell 15.00

Riigihange "Kaubikute ostmine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 27.06.2022 kell 9.00

TÄHTAEG 11.07.2022 kell 16.00

Veebihange "Narva heitveepuhastusjaama olmereovee aerotanki nr 11 puhastamine"

Hanketeade


Lõpetatud hankelepinguta.                                                                                                                               

Välja kuulutatud 03.06.2022 kell 12.00

TÄHTAEG 13.06.2022 kell 16.00

Veebihange "Taotluse koostamine NEFCO-le"

Hanketeade


Lõpetatud hankelepinguta.

Välja kuulutatud 29.04.2022 kell 9.00

UUS pakkumuste esitamise TÄHTAEG 12.05.2022 kell 16.00.

Tähtaeg 09.05.2022 kell 16.00 - VANA TÄHTAEG, KEHTETU

Veebihange "Taotluse koostamine NEFCO-le"

Pakkujate küsimused:

Üks potentsiaalsetest pakkujatest esitas hankijale e-mailitsi 04.05.2022 küsimuse: "Veebihanke “Taotluse koostamine NEFCO-le” taotluse koostamiseks vajalik teenuste maht ja tingimused: lõigus on märgitud, et taotluse koostajal tuleb läbi viia erinevaid mõõtmisi ning töödeldava reovee parameetreid täpsustada. Palume Hankija selgitust, mida antud punkti juures mõeldakse ning milliseid tööd on täpsemalt ette nähtud."

Hankija 05.05.2022 vastus: "Jah, pakkujal on õigus. Mõõtmiste ja reovee parameetrite täpsustuste konkreetset mahtu ja tingimusi ei oska Hankija praegusel hetkel ette näha ega määratleda. Seetõttu jääb see kohustus lepingust välja. Neid töid/teenuseid pakkuja tegema ei pea ning nende maksumusega pakkuja oma pakkumuses arvestama ei pea. Hankija parandas hanketeadet vastavalt ning pikendas pakkumuste esitamise tähtaega 5 tööpäeva võrra kuni 12.05.2022 kell 16.00. Parandatud hanketeade on avaldatud 05.05.2022."

Hanketeade - kehtetu

Hanketeade - parandatud 05.05.2022. Kehtiv


Teostatud.

Välja kuulutatud 22.04.2022 kell 15.00

TÄHTAEG 29.04.2022 kell 16.00

Veebihange "Materjalide purustamisteenuse ostmine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 18.04.2022 kell 16.00

TÄHTAEG 25.04.2022 kell 16.00

Veebihange "Killustiku fr4/16 ja fr4/32 ostmine"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping on sõlmitud 17.03.2022.

Välja kuulutatud 14.02.2022 kell 10.00

TÄHTAEG 21.02.2022 kell 14.00

Riigihange "Uue rataslaadur-ekskavaatori ostmine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 13.01.2022 kell 13.00

TÄHTAEG 21.01.2022 kell 14.00

Veebihange "Narva veepuhastusjaama ja heitveepuhastusjaama automatiseeritud juhtimissüsteemide hooldamise, programmeerimis- ja nõustamisteenuste ost"

Hanketeade


Teostamisel, hankeleping sõlmitud 08.02.2022

Välja kuulutatud 31.12.2021 kell 11.00

TÄHTAEG 17.01.2022 kell 14.00

Veebihange "Geoinfosüsteemi andmemudeli loomine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 24.12.2021 kell 15.00

TÄHTAEG 24.01.2022 kell 15.00

Riigihange "Elektrienergia ostmine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 17.12.2021 kell 15.00

TÄHTAEG 27.12.2021 kell 15.00

Riigihange "Maagaasi ostmine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 14.12.2021 kell 15.00

TÄHTAEG 21.12.2021 kell 15.00

Riigihange "Polüalumiiniumkloriidi ostmine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 15.11.2021 kell 10.00

TÄHTAEG 30.11.2021 kell 14.00

Riigihange "Omanikujärelevalve teostamine Väikesaare piirkonnas, Narvas ÜVVK süsteemide rajamisel"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 10.11.2021 kell 16.00

TÄHTAEG 19.11.2021 kell 15.00

Veebihange "Impregneeritud aktiivsöe ostmine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 10.11.2021 kell 9.00

TÄHTAEG 19.11.2021 kell 15.00

Veebihange "Raud(III)sulfaadi ostmine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 06.10.2021 kell 13.00

TÄHTAEG 14.10.2021 kell 13.00

Veebihange "Naatriumhüdrooksiidi 30%-lise lahuse ostmine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 22.09.2021 kell 15.00

TÄHTAEG 20.10.2021 kell 12.00

Riigihange „Väikesaare tn piirkonnas, Narva linnas ÜVVK süsteemide ehitamine“

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 16.09.2021 kell 15.00

TÄHTAEG 23.09.2021 kell 16.00

Riigihange „Mootorikütuste ostmine“

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 14.09.2021 kell 10.00

TÄHTAEG 21.09.2021 kell 12.00

Veebihange "Ventilatsioonisüsteemide hooldus"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 27.08.2021 kell 16.00

TÄHTAEG 03.09.2021 kell 16.00

Veebihange "Sademeveekanalisatsiooni pumpla ost"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 22.07.2021 kell 14.00

TÄHTAEG 30.07.2021 kell 16.00

Väikehange (väljakuulutamisega veebilehel) "Narva heitveepuhastusjaama olmereovee aerotanki nr 10 puhastamine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 18.06.2021 kell 10.00

TÄHTAEG 30.07.2021 kell 12.00

Riigihange "Narva heitveepuhastusjaamale emulsioonpolümeeride ostmine"

Hanketeade


Lõpetatud hankelepinguta.

Välja kuulutatud 24.03.2021 kell 15.00

TÄHTAEG 18.04.2021 kell 16.00

Riigihange „Väikesaare tn piirkonnas, Narva linnas ÜVVK süsteemide ehitamine“

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 11.01.2021 kell 17.00

TÄHTAEG 18.01.2021 kell 16.00

Veebihange "Narva veepuhastusjaama ja heitveepuhastusjaama juhtimissüsteemide hooldamise, programmeerimis- ja nõustamisteenuste ostmine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 03.12.2020 kell 15.00

TÄHTAEG 11.12.2020 kell 16.00

Riigihange "Maagaasi ostmine 2021 aastaks"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 03.12.2020 kell 15.00

TÄHTAEG 11.12.2020 kell 15.00

Riigihange "Elektrienergia ostmine 2021 aastaks"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 30.11.2020 kell 10.00

TÄHTAEG 07.12.2020 kell 15.00

Riigihange "Polüalumiiniumkloriidi ostmine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 07.10.2020 kell 16.00

TÄHTAEG 14.10.2020 kell 16.00

Väikehange (väljakuulutamisega veebilehel) "Narva heitveepuhastusjaama tööstusliku reovee aerotanki nr 24 puhastamine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 17.09.2020 kell 17.00

TÄHTAEG 30.09.2020 kell 15.00

Veebihange "Naatriumhüdrooksiidi 30% lahuse ostmine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 17.09.2020 kell 16.30

TÄHTAEG 30.09.2020 kell 15.00

Veebihange "Impregneeritud aktiivsöe ostmine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 14.09.2020 kell 16.00

TÄHTAEG 24.09.2020 kell 15.00

Veebihange "Raud(III)sulfaadi ostmine"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 17.08.2020 kell 15.00

TÄHTAEG 07.09.2020 kell 14.00

Riigihange "Omanikujärelevalve teostamine Narvas, 14 mikrorajooni ühiskanalisatsiooni- ja drenaaži süsteemide rajamisel"

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 12.08.2020 kell 10.00

TÄHTAEG 28.08.2020 kell 12.00

Riigihange „Mootorikütuste ostmine aastaks“

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 10.08.2020 kell 15.00

TÄHTAEG 04.09.2020 kell 12.00

Riigihange „14. mikrorajooni ühiskanalisatsiooni- ja drenaaži süsteemide rajamine“

Hanketeade


Teostatud.                                                                                         

Välja kuulutatud 29.06.2020 kell 9.00

TÄHTAEG 06.07.2020 kell 16.00

Väikehange (väljakuulutamisega veebilehel) "Narva HPJ reoveepumpla vastuvõtureservuaari puhastamine"

Hanketeade


Lõpetatud hankelepinguta.

Välja kuulutatud 26.06.2020 kell 10.00

TÄHTAEG 06.07.2020 kell 15.00

Riigihange „Puistematerjalide (killustiku, liiva ja sõelutud mulla) ostmine“

Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 02.06.2020 kell 10.00

Teistkordselt muudetud hanketeade on avaldatud 29.06.2020 kell 9.00 

TÄHTAEG ON MUUDETUD, UUS TÄHTAEG ON 06.07.2020 kell 16.00

Väikehange (väljakuulutamisega veebilehel) "Ventilatsioonisüsteemide hooldus aastal 2020"

Hanketeade (II MUUDATUS)


Lõpetatud hankelepinguta.

Välja kuulutatud 28.05.2020 kell 16.00

TÄHTAEG 04.06.2020 kell 16.00

(KORDUV)

Väikehange (väljakuulutamisega veebilehel) "Killustiku fraktsioon 16/32 ja sõelutud mulla ost"

Hanketeade


Lõpetatud hankelepinguta.

Välja kuulutatud 11.05.2020 kell 11.00

TÄHTAEG 15.05.2020 kell 16.00
Väikehange (väljakuulutamisega veebilehel) "Killustiku fraktsioon 16/32 ja sõelutud mulla ost"
Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 04.02.2020 kell 15.00

TÄHTAEG 02.03.2020 kell 15.00
Riigihange "Heitveepuhastusjaamale emulsioonpolümeeride ostmine"
Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 16.12.2019 kell 16.00

TÄHTAEG 30.12.2019 kell 12.00
Veebihange "Narva veepuhastusjaama ja heitveepuhastusjaama juhtimissüsteemide hooldamise, programmeerimis- ja nõustamisteenuste ostmine"
Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 04.12.2019 kell 11.30

TÄHTAEG 11.12.2019 kell 14.00
Väikehange (väljakuulutamisega veebilehel) "Avariigeneraatorite hooldus"
Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 29.11.2019 kell 10.00

TÄHTAEG 16.12.2019 kell 14.00
Riigihange „Maagaasi ostmine 2020 aastaks“
Hanketeade


Lõpetatud hankelepinguta.

Välja kuulutatud 22.11.2019 kell 15.00

TÄHTAEG 12.12.2019 kell 15.00
Riigihange „Sadeveetorustike audit“
Hanketeade


Teostatud.

Välja kuulutatud 22.11.2019 kell 10.00

TÄHTAEG 12.12.2019 kell 14.00
Riigihange „Elektrienergia ostmine aastaks 2020“
Hanketeade


Välja kuulutatud 08.08.2019 kell 12.00

TÄHTAEG 16.08.2019 KELL 11.00
Veebilehehange "Narva veetöötlusjaamale UV-lampide sisseost"
Hanketeade.


Läbi viidud ja hankeleping sõlmitud 21.08.2019

Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00

TÄHTAEG 13.08.19 KELL 15.00
Veebilehehange „Impregneeritud aktiivsöe ostmine“
hanketeade.


Välja kuulutatud 02.08.2019 kell 16.00

TÄHTAEG 12.08.2019 KELL 15.00
Veebilehehange "NaOH sisseost Narva veetöötlusjaamale aastal 2019"
Hanketeade.


Välja kuulutatud 26.07.2019 kell 15.00

TÄHTAEG 05.08.2019 KELL 15.00
(KORDUV)
Veebilehehange "Teekatete taastustööd Narva linnas aastal 2019"
hanketeade


Seoses tehnilise veaga hanketeates hange tühistati 25.07.2019.
Pakkujaid teavitati tühistamisest eraldi e-postiga. 

Välja kuulutatud 12.07.2019

TÄHTAEG 17.07.19 KELL 15.00
(KORDUV)
Veebilehehange „Teekatete taastustööd Narva ja Narva-Jõesuu linnades aastal 2019"
hanketeade


Välja kuulutatud 27.06.2019

TÄHTAEG 03.07.19 KELL 15.30
Veebilehehange „Teekatete taastustööd Narva ja Narva-Jõesuu linnades aastal 2019“
hanketeade


Välja kuulutatud 27.06.2019

TÄHTAEG 03.07.19 KELL 15.00
Veebilehehange "Mulla ost"
hanketeadeVälja kuulutatud 05.06.2019

TÄHTAEG 17.06.19 KELL 15.00
Veebilehehange „Teekatete taastustööd Narva ja Narva-Jõesuu linnades aastal 2019“
hanketeadeVälja kuulutatud 04.06.2019

TÄHTAEG 13.06.19 KELL 11.00
Veebilehehange "Mulla ost"
hanketeadeLõpetatud 20.06.2019 ilma lepingu sõlmimiseta

Korduvhange välja kuulutatud 27.05.2019 kell 13.00

TÄHTAEG 04.06.19 KELL 14.00
Veebilehehange „Impregneeritud aktiivsöe ostmine“
Hanketeade koos hankelepingu eelnõuga


Läbiviidud ja hankeleping sõlmitud 23.05.2019

Välja kuulutatutud 07.05.2019

TÄHTAEG 15.05.19 KELL 11.00
Veebilehehange "Ventilatsioonisüsteemide hooldus"
Hanketeade koos lisade ja hankelepingu eelnõuga


Lõpetatud 24.05.2019 ilma lepingu sõlmimiseta

Välja kuulutatud 02.05.2019

TÄHTAEG 10.05.19 KELL 11.00
Veebilehehange „Impregneeritud aktiivsöe ostmine“
Hanketeade koos hankelepingu eelnõuga


    Välja kuulutatud 15.01.19

TÄHTAEG 23.01.2019 KELL 10.00
Veebilehehange "Narva veetöötlusjaama ja heitveetöötlusjaama juhtimissüsteemile hooldamise programmeerimis- ja nõustamisteenuste sisseostmine"
Hanketeade
Lisa 1 Tehniline kirjeldus
Lisa 2 Leping

 

Välja kuulutatud 26.07.18

Veebilehehange "Naatriumhüdroksiid, 30% lahus."

Tehniline kirjeldus.
Kemikaal: Naatriumhüdroksiid, 30% — vedelik.

CAS nr 1310-73-2.
Keemiline valem: NaOH.

Kemikaali kontsentratsioon: 30 ± 2%.
Kemikaali tihedus: 1,33 ± 0,02 kg/dm3 (200C).
Kasutusvaldkond: joogivee puhastuse tehnoloogilises protsessis.

Tarnetingimus: transport Narva veepuhastusjaama naatriumhüdroksiidi lattu (mahuti), iga tarnega koos on nõutud kemikaalikvaliteedi tunnistus (analüüsi sertifikaat) ja saateleht koguse näitamisega.

Tarne tähtaeg: 7 päeva tellimusest.

Tarnesagedus: umbes 1 kord 2 kuus.

Ühe tarne maht: 19-21 tonni (14-16m3).

Aasta kogus: 150 tonni (113 m3) ± 15%.

Nõuded veovahenditele: müüja kindlustab transpordi spetsiaalautoga, mis on varustatud pumbaga kemikaali mahalaadimiseks ning täidab kõiki ohutusnõudeid nii transpordil kui laadimisel.

Kehtiva (viimane versioon) ohutusekaardi olemasolu eesti ja vene keeles.

Eeldatav maksumus: 33 600 eurot ilma km-ta

Hinnapakkumised esitada e-postile info@narvavesi.ee;   kuni 03.08.2018, 11.00.

Kontaktisik: Galina Krasnova, veepuhastusjaama juhataja, 5669 0028.


TÄHTAEG 08.05.2018 KELL 11.00

Veebilehehange: "Teekatete taastustööd Narva ja Narva-Jõesuu linnas aastal 2018"
Hanketeade
Lisa


TÄHTAEG 11.04.2018 KELL 11.00

Veebilehehange: "Raud(III)sulfaadi ostmine"
Hanketeade
Lisa


TÄHTAEG 10.04.18 KELL 11.00

Veebilehehange „Impregneeritud aktiivsöe ostmine“
Hanketeade
Lisa


TÄHTAEG 02.04.18 KELL 11.00

Veebilehehange "Killustiku ja liiva ost".
Hanketeade


TÄHTAEG 09.04.18 KELL 11.00

Veebilehehange "Ventilatsioonisüsteemide hooldus"
Hanketeade uuendatud
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3


Välja kuulutatud 25.01.2018

AS Narva Vesi kuulutab välja lihtsustatud korras hanke killustiku ja liiva ostmiseks.

Killustik:

fraktsioon 4/16 - 3000 tonni;

fraktsioon 16/32 -1000 tonni.

Liiv - 1000 tonni.

Hinnapakkumised esitada e-postile  kuni 31.01.2018, 14.00.

Kontaktisik: Vitali Kanevski, vee- ja kanalisatsioonivõrkude osakonna juhataja, 5669 0016.


lõpetatud

üles pandud 22.06.2011

AS Narva Vesi kuulutab välja konkursi Vaivara valla Mustanina külas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva Pumbajaamade maa-ala detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande koostamiseks.

Objekti asukoht

Vaivara vallas Mustnina külas asub Narva linna veehaare. Veehaarde hooned ja rajatised on asunud antud territooriumil juba 1975. aastast. Maa kuulub riigi omandisse.

Teenuse maht ja sisu

Teenuseks on:

• Detailplaneeringu koostamine.

• KSH läbiviimine.

Detailsem teenuste mahu kirjeldus on määratletud Vaivara Vallavalitsuse 21.06.2011.a. lähteülesandes.

Detailplaneeringu eesmärk

Planeeringu eesmärk on anda seaduslik alus Mustajõe veehaarde nn vanasse ja nn uudesse kompleksisse kuuluvate olemasolevatele hoonetele ning nendele juurdeehitiste rajamine, maa-ala krundipiiride määramine ja Narva linna veehaarde kaitsevööndi tagamine. Planeeringu koostamise eesmärgiks on ka lahendada planeeringu ala ehitusõigused, heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, keskkonnatingimused, liikluskorraldus ja vajalikud tehnovõrgud ning määrata maakasutuse sihtotstarve.

Vaivara Vallavalitsus algatas kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringu 26. mail 2011.a otsusega nr 98 ning väljastas lähteülesande.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne peab olema kooskõlas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadusega. KSH eesmärk on arvestada keskkonna kaalutlusi Vaivara valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisel.

Teenuse osutamise tähtaeg

Pakkumises näidata ära teenuse esitamise täpne ajakava ja tegevused, kui Lepingu sõlmimise päevaks on 20. juuli 2011.a.

Pakkumise hind

Pakkumuse hind esitada järgnevalt:


Teenus A Hind (ilma käibemaksuta)
Vaivara valla Mustanina külas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva Pumbajaamade maa-ala detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande koostamine
Teenus B Hind (ilma käibemaksuta)
Vaivara valla Mustanina külas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva Pumbajaamade maa-ala detailplaneeringu koostamine.
Teenus C Hind (ilma käibemaksuta)
Vaivara valla Mustanina külas asuva Pumbajaamade maa-ala keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande koostamine.

Pakkumise võib esitada kas mõlemale teenusele korraga (A), mõlemale teenusele eraldi (A ja B) või ainult ühele teenusele (A või B).

Lepingu tasumise tingimused

Ettemaks 10 % lepingu maksumusest lepingu allkirjastamisest 10 kalendripäeva pärast. Ülejäänud maksed Poolte kokkuleppelise graafiku järgi.

Pakkumuste esitamise tähtaeg

Pakkumised esitada koos Pakkuja rekvisiitide ja postiaadressiga esitada hiljemalt 11. juuliks 2011. a kell 11.00 aadressil Kulgu 4, 20104 Narva või digitaalselt e-postiga info@narvavesi.ee (digiallkirjaga või skaneeritud allkirjastatud kirjaga).

Küsimuste korral võtke ühendust Narva Vesi AS spetsialist Sergei Malõhhin' iga, tel 5669 0012, e-post: .

NB! Narva Vesi AS jätab endale õiguse keelduda tööde teostamisest juhul, kui hinnapakkumised ületavad ettevõtte finantsilised võimlased.

KÜSIMUSED JA VASTUSED

27. juunil 2011.a saabus konkursi kohta ühelt pakkujalt küsimus.

Pakkuja küsimus: …palun teil täpsustada, kas AS-l Narva Vesi on endal olemas DP koostamise alusplaaniks vajalik geodeedile alusplaan või tuleks DP koostamise pakkumisel selle lisakuluga arvestada?

AS Narva Vesi vastus: AS-l Narva Vesi puudub antud maa-ala geodeetiline alusplaan. Pakkujal tuleb arvestada selle lisakuluga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÜSIMUSED JA VASTUSED

27. juunil 2011.a saabus konkursi kohta ühelt pakkujalt küsimus.

Pakkuja küsimus: …palun teil täpsustada, kas AS-l Narva Vesi on endal olemas DP koostamise alusplaaniks vajalik geodeedile alusplaan või tuleks DP koostamise pakkumisel selle lisakuluga arvestada?

AS Narva Vesi vastus: AS-l Narva Vesi puudub antud maa-ala geodeetiline alusplaan. Pakkujal tuleb arvestada selle lisakuluga.

27. juunil 2011.a saabus ühelt pakkujalt kaks küsimust.

Pakkuja esimene küsimus: Hanke tingimustes on öeldud: Pakkumise võib esitada kas mõlemale teenusele korraga (A), mõlemale teenusele eraldi (A ja B) või ainult ühele teenusele (A või B). Kas kõnealune tingimus ei peaks olema sõnastatud selliselt: /Pakkumise võib esitada kas mõlemale teenusele korraga (A), mõlemale teenusele eraldi (B ja C) või ainult ühele teenusele (B või C)/?

AS Narva Vesi vastus: Hankija on tõepoolest teinud vea. Lauset tuleb lugeda selliselt: Pakkumise võib esitada kas mõlemale teenusele korraga (A), mõlemale teenusele eraldi (B ja C) või ainult ühele teenusele (B või C).

Konkursile esitatud pakkumiste seast valib AS Narva Vesi madalaima hinnaga pakkumise nii KSH kohta kui ka DP kohta. Ehk teisisõnu leping sõlmitakse firmaga, kes teeb madalaima hinnaga pakkumuse KSH kohta ning lepingu firmaga, kes teeb madalaima hinnaga pakkumuse DP koostamise kohta. Sellest tulenevalt võib lepinguid tulla kas üks (kui üks firma pakub odavaima KSH ja DP hinna) või kaks (kui üks firma pakub odavaima KSH hinna ja teine DP odavaima hinna).

Pakkuja teine küsimus: Vastavalt hanke tingimustele (Teenuse maht ja sisu) on teenuseks:

• Detailplaneeringu koostamine.

• KSH läbiviimine.

Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (§34 lg 1) KSH algatab, selle eest vastutab ja sellega seotud kulud kannab strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja saab olla vaid Vaivara vald. Kas KSH teostamise eest tasustamine KSH eksperdile hanke raames toimub AS Narva Vesi poolt või Vaivara Vallavalitsuse poolt? Kas sõlmitakse kolmepoolne leping?

AS Narva Vesi vastus: Vastavalt lähteülesande punktile 1.3 sõlmitakse üks või kaks kas kolmepoolne või neljapoolne detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise finantseerimisleping sõltuvalt sellest, kas detailplaneeringu koostaja ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande koostaja on üks ja sama ettevõte või mitte.

Sõlmitava(te)s lepingu(te)s planeerimisdokumendi koostamise korraldajaks on Vaivara Vallavalitsus, finantseerijaks AS Narva Vesi ja detailplaneeringu koostaja ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande koostaja (siis vastavalt kas üks või kaks erinevat ettevõtet).

Kuna finantseerija on AS Narva Vesi, tasub nii KSH aruande kui ka detailplaneeringu koostamise eest AS Narva Vesi.


Lõpetatud

üles pandud 30.12.2010

AS Narva Vesi kuulutab välja konkursi raudbetoonist ühiskasutatava sademevee kollektori renoveerimiseks A. Puškini tänavast Narva jõeni.

1. Renoveerida olemasolev ise-ning ühisvoolne kanalisatsioonikollektor, mis koosneb raudbetoonist rennidest suurusega 1500x1000mm, raudbetoonist torudest Ø1000mm, PVC-torudest Ø500mm A. Puškini tänavast (olemasolev kaev K1341) Narva jõeni (olemasolev kaev K6914) kogupikkusega 650 m. Uue toru diameeter ei tohi olla väiksem kui 800 mm.

2. Pidada kinni kõikidest kõrguse tähistest kogu renoveeritava ala ulatuses.

3. Teostada kõikide kanalisatsiooni vaatlus-ja möödavoolu kaevude renoveerimine.

4. Teostada ümberühendused renoveeritud kanalisatsioonikaevudes.

5. Renoveerida sadevee ärajuhtimise truubipäis enne väljalasku Narva jõkke.

6. Paigaldada õli-ja liivapüüdur enne väljalasku Narva jõkke (käib ISPA III projekti alla).

Lisa: joonis kõikide olemasolevate kaevude kohta koos kõrguse tähistega M 1:1000

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

Ehitusviis, uue torustiku ja kaevude materjalid kooskõlastada täiendavalt AS-ga Narva Vesi projekteerimise käigus.

Pakkumised esitada suletult koos Pakkuja rekvisiitide ja postiaadressiga.

Pakkumine esitada hiljemalt 14.01.2011.a kell 11.00 aadressil Kulgu 4, 20104 Narva.

Küsimuste korral võtke ühendust Narva Vesi AS spetsialist Sergei Malõhhin'iga tel 5669 0012, e-post: .

NB! Narva Vesi AS jätab endale õiguse keelduda tööde teostamisest juhul, kui hinnapakkumised ületavad ettevõtte finantsilised võimalused.


Hange lõppenud. Leping sõlmitud AS-ga Infragate Eesti

Hanketeade üles pandud 10. juunil 2010. a.

Kutse projekti "Narva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" (SFOS nr 2.1.0101.09-0012) rahastustaotluse täiendamiseks

AS Narva Vesi soovib täiendada Ühtekuuluvusfondi programmperioodi 2007-2013 I taotlusvooru esitatud ning rahuldava rahastusotsuse saanud projekti "Narva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" (SFOS nr 2.1.0101.09-0012) rahastustaotlust asjaoluga, et projekt on odavnenud ning on võimalik esitada täiendatud rahastustaotlus lisatööde teostamiseks. Lisatöödena soovib AS Narva Vesi viia läbi ca 7,9 km kanalisatsioonitorustiku ja ca 22,6 km joogiveetorustiku rekonstrueerimist.

Rahastustaotluse täiendamise teenuse sisseostmiseks on AS Narva Vesi koostanud lähteülesande, mis määratleb ära tööde eesmärgi, sisu, mahu ja muud AS-i Narva Vesi seisukohalt olulised aspektid.

Hanketeade on avaldatud AS-i Narva Vesi kodulehel 10. juunil 2010.a ning pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2010.a kell 16.00. Pakkumused tuleb saata kas: AS Narva Vesi faksile 356 9001, e-postile: info@narvavesi.ee või aadressil Kulgu 4, 20104 Narva.

Täiendav info: Hilje Õunapuu, tel 35 69 034, mob.tel 5669 0036, e-mail:


Hange lõppenud. Leping sõlmitud AS-ga Infragate Eesti

Hanketeade üles pandud 10. mail 2010. a.

Kutse projekti "Narva-Jõesuu vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine" rahastustaotluse koostamiseks ÜF programmiperioodi 2007-2013 taotlusvooru

AS Narva Vesi soovib esitada Narva-Jõesuu ÜVVK süsteemide rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks rahastustaotluse ÜF programmperioodi III taotlusvooru ning sel eesmärgil sisse osta rahastustaotluse (koos selle lisadega) koostamise teenust.

Rahastustaotluse koostamise teenuse sisseostmiseks on AS Narva Vesi koostanud lähteülesande (vt allpool), mis määratleb ära sisseostetavate tööde eesmärgi, sisu, mahu ning muud tellija seisukohalt olulised aspektid.

Hanketeate avaldamine toimub AS Narva Vesi kodulehel www.narvavesi.ee alates 10. maist 2010. a.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 25. mai 2010.a kell 16.00. Pakkumused tuleb saata kas: AS Narva Vesi faksile 356 9001, e-postile:  või aadressil Kulgu 4, 20104 Narva.

Täiendav info : Hilje Õunapuu, tel 356 9034, mob tel 5669 0036, e-mail:

Lähteülesanne

Töövõtulepingu eelnõu

Vorm 1

Narva-Jõesuu ÜVVK arengukava, 2000

SHER´i uuringu lõppraport, 2004

Veelux´i veekvaliteedi uuring, 2008


13. mai 2010: NB! AS Narva Vesi muutis 13.05.2010.a lähteülesande p 2.2.4.11 seoses 13.05.2010.a. Pakkujalt laekunud järgmise küsimusega:

Millises mahus tuleb projekteerimine teostada, s.t mis võiksid olla konkreetsemad väljundnäitajad (profiilide, jooniste mõõtkava, veesõlmed jne)? Kas mahtu kuulub ka kooskõlastuste võtmine kinnistuomanikelt ja ametkondadelt? Samuti tehniliste tingimuste küsimine?

17.05.2010: Üks pakkujatest soovis tutvuda lähteülesande punktis 15 nimetatud dokumentidega: Narva-Jõesuu linna ÜVVK arengukava, 2000; SHER´i uuringu lõppraport, 2004 ja Veelux´i veekvaliteedi uuring, 2008.

Hankija laeb 17. mail 2010.a. soovitud dokumendid (ilma joonisteta) käesolevale kodulehele. Dokumendid leiad ülaltpoolt.


 

Lõpetatud

Üles pandud 14.12.2009

AS Narva Vesi kuulutab välja konkursi järgmise töö läbiviimiseks:

sade-ja drenaaživee torustiku ehitus kaupluse Prisma juurest, Kangelaste 29 Narva

• Projekteerida ja ehitada mööda Daumani ja A. Puškini tn isevoolne drenaaži-ja sadevee kanalisatsioonikollektor ehitatava kaupluse Prisma juurest kuni A. Puškini tn – Narva jõe sadevee väljalaskekollektorini.

• Väljalaskekollektori esimese kaevu K 1341 põhja tähis on 9,49.

• Projekteerida ja paigaldada ehitatud kollektori hooldamise tarvis uued kanalisatsioonikaevud, Ø mitte väiksem kui 700 mm.

• Planeerida kaevude paigaldamine ja Daumani tn olemasolevate sadevee restkaevude ümber ühendamine uude kanalisatsioonitorustikku.

• Näha ette drenaaži-ja sademevee ärajuhtimine garaažikooperatiivi Severnõi 1 territooriumilt kanalisatsioonitorustikku.

• Ehitusprojekt kooskõlastada kõikide maaomanike ja linna teenistustega

• Hinnapakkumine ja projekt kooskõlastada AS-iga Narva Vesi.

Pakkujal peab olema kogemus Ø 500mm torustiku paigaldamiseks katkematu torustikuna pikkusega vähemalt 800m.

Pakkumised esitada suletult koos Pakkuja rekvisiitide ja postiaadressiga.

Pakkumine esitada hiljemalt 23.12.2009.a kell 12.00 aadressil Kulgu 4, 20104 Narva.

Küsimuste korral võtke ühendust Narva Vesi AS spetsialist Vitali Kanevski'ga tel 5669 0016, e-post: .

NB! Narva Vesi AS jätab endale õiguse keelduda tööde teostamisest juhul, kui hinnapakkumised ületavad ettevõtte finantsilised võimalused