Projektid / Narva ÜF 2004-2006 / Ühendatavad majad

Ühendatavad majad


Projekti “Narva vee-ja reoveetorustik” raames vee- ja kanalisatsioonitorustikuga ühendatavad majad


Projekti raames ehitati joogivee-, kanalisatsiooni- ja sadeveemagistraaltorustik järgmistes rajoonides ja tänavatel:


  • Rajoon 14 (Jõesuu tänavate rajoon - Paadi, Purje, Jõesuu, 2. Jõesuu, Päikese, Pikse, Pikse põik, Pilve, Vihma, Pargi, Pargi põik, 1. Jõe, 2. Jõe, Jõe põik, Taime, Tolli, A. Juhhanovi, Rakvere, Tapamaja, Paju, Vikerkaare, Tähe, tänavad)

  • Rajoon 15 (Tallinna mnt rajoon - Rakvere; Aasa; Uus-Põik; 3.Roheline; 4.Roheline; 5.Roheline; Tallinna mnt tänavad)

  • Rajoon 16 (26.Juuli rajoon - 26. Juuli; Staadioni; Betooni; Savi; Mängu; Palli; Proletarskaja; Männiku; Metsa; Lina; Puuvilja; Kanepi; Tekstiili tänavad)

  • Rajoon 17 (Paemurru tänavate rajoon - Parve; Oru; 1.Paemurru; 2.Paemurru; 3.Paemurru; 4.Paemurru; 5.Paemurru;

          6.Paemurru tänavad)


  • Rajoon 18 (Siivertsi - Kase; Lepa; Gorbatsi; Männi; Vaikne põik; Weizenbergi tänavad)

Torustiku juurde ehitatavate majaühenduste kaudu on nimetatud rajoonides loetletud tänavatel elavatel kinnistuomanikel võimalik liituda magistraaltorustikuga.


Kui te ei leia antud nimekirjadest oma aadressi, võtke ühendust projekti eest vastutavate inimestega

(Hilje Õunapuu, 356 9034)


Kinnistu omanik peab ise kandma kõik kulud, mida ta teeb joogivee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja ehituseks oma kinnistu piires kuni magistraaltorustiku majaühendusliitumispunktini.