HÕ-35

Leping nr HÕ-35 “Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd” (I  osa)  sõlmiti 10. mail 2011.aastal AS Narva Vesi ja ühispakkuja OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine/ AS Water Ser/ OÜ Astlanda Ehitus vahel.

 

Lepingu raames rekonstrueeritakse 26 262 m veetorustikku. Veetorustiku rekonstrueerimistöid teostatakse järgmistel tänavatel: Rahu, Paul Kerese, Tallinna mnt, Vahtra, Albert-August Tiimanni, Kangelaste, Pähklimäe, Rakvere, Partisani, Võidu, Mõisa, Aleksandr Puškini, Hariduse, Vestervalli, Karja, Viru, Suur, Pimeaia, Lavretsovi, Rüütli, Kraavi, Uusküla, Raudtee, Oru, Puuvilla, 26. Juuli, Arsenti Bastrakovi, Igor Grafovi, Raja, Raudsilla, Vaivara, Juhkentali, Joala, Kreenholmi, Kulgu, Haigla, Tiigi, Kadastiku.

 

Lepingu raames rekonstrueeritakse 27 120 m kanalisatsioonitorustikku. Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistöid teostatakse järgmistel tänavatel: Pähklimäe, Rahu, Kangelaste, Tallinna mnt, Hariduse, Aleksandr Puškini, Rakvere, Paul Kerese, Kreenholmi, Partisani, Sepa, Vestervalli, Karja, Viru, Pimeaia, Lossi, Jõe, Kosmonaudi, Peterburi tee, Malmi, Tuleviku, Suur, Kraavi, Uusküla, Raudtee, 26. Juuli, Linda, Arsenti Bastrakovi, Igor Grafovi, Raja, 1. Mai, Linnuse, Raudsilla, Kalda, Vaivara, Kulgu, Mihhail Maslovi, Spordi, Joala, Haigla, Kooli põik, Tiigi.

 

Lepingu raames rajatakse 11 638 m sadeveetorustikku järgmistel tänavatel: Tallinna mnt, Rakvere, Aleksandr Puškini, Rahu, Sepa, Vestervalli, Hariduse, Kosmonaudi, Peterburi mnt, Koidula, Uusküla, Raudtee, Arsenti Bastrakovi, Igor Grafovi, Linda, Raja, Kreenholmi, Joala, 26. Juuli, Mihhail Maslovi, Kulgu, Kooli põik, Vassili Gerassimovi.

 

Vee- ja kanalisatsioonitorustikud vahetatakse välja uute torustike vastu kuni liitumispunktini. Tööd sisaldavad ka uute torustikuosade (kaevud, siibrisõlmed, hüdrandid) paigaldamist ja väljavahetamist.


Kõik teekatted, mida on vaja tööde teostamiseks lõhkuda, taastatakse endisel kujul lõhutud teekatte ulatuses.


Torustike projekteerimistööd toimuvad 2011. aastal. Ehitustööd teostatakse peamiselt aastatel 2012 ja 2013. Tööd peavad olema lõpetatud 15. veebruariks 2014 aastal.


Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekteerimis- ehitustööde omanikujärelvalvet teostab ühispakkuja Keskkonnaprojekt OÜ / Korbovek OÜ / TSM Projektijuhtimise OÜ.


Omanikujärelvalve esindaja: Harri Vihalemm, tel: 502 6286  

Töövõtja esindaja: Ilmari Kuusaru, tel: 503 3414    

AS Narva Vesi esindaja: Hilje Õunapuu, tel: 5669 0036