Klient / Hinnad / Lisateenused

Lisateenused

  • Eraisikute teenindamine - tel 356 9009
  • Juriidiliste isikute teenindamine - tel 356 9010

Töö, teenuse nimetus

Hind koos
km-ga (euro)


TÕENDID, DOKUMENDID, KOOPIAD

 
Tõendi väljastamine veetarbimise ja veemõõturite kohta

 3,00

Piiritlusakti väljastamine

 10,68

Mitmesuguste tõendite ja koopiate väljastamine ettevõtte arhiivi dokumentidest avalduse alusel

 6,00

Mitmesuguste tõendite ja koopiate väljastamine ettevõtte arhiivi dokumentidest avalduse alusel + postitamine

 6,40

Koopia tegemine veevarustuse lepingust

 2,00

Koopia tegemine A4, A3

 0,20

Koopia tegemine/ värvitrükk A0

 17,89

Koopia tegemine/ must-valge trükk A0

 11,5


MÕÕTURID 

 
Veemõõturi esmane plommimine

 14,00

Veemõõturi korduv plommimine eelnevalt tehtud tellimuse alusel

 14,00

Ühe korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm

 25,00

Kahe korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm

 48,00

Kolme korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm

 71,00

Nelja korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm

 95,00

Viie korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm

 118,00

Kuue korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm

 140,00

Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 15 mm

 28,00

Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 20 mm

 39,00

Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 25 mm

 51,00

Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 32 mm

51,00


Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 40 m

72,00

Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 50 mm

 72,00

Veemõõturi välja vahetamine uue pöördklapita veemõõturi vastu, Ø 15 mm

 30,00

Veemõõturi mahavõtmine talveperioodiks

22,00


ÜHISVEEVÄRK, ÜHISKANALISATSIOON  

 
Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve üle 5 m3/h

58,52

Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve kuni 5 m3/h

30,62

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike kooskõlastamine kohapeal

 80,99

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike kooskõlastamine (detailplaneeringud, arengukavad)

 24,00

Ehitus- ja teiste projektide kooskõlastamine (mõõdistustööd, ehitus- ja liitumisprojektid, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike rajamise või remontimise projektid jne)

14,40

Tasu hinnapakkumise koostamise eest (tööde teostamisel AS Narva Vesi poolt loetakse ettemaksuks)

50,84

Sisselõike teostamine linna veevärki

 491,54

Sisselõike teostamine linna kanalisatsiooni

204,17

Esmane ühendamine linna veevärgiga eraisikutele

 128,59

Esmane ühendamine linna kanalisatsiooniga eraisikutele

130,57

Esmane ühendamine linna veevärgiga juriidilistele isikutele

282,56

Esmane ühendamine linna kanalisatsiooniga juriidilistele isikutele

245,32

Korduv ühendamine linna veevärgiga/ lahti ühendamine linna veevärgist (kaevus)

50,18

Veevarustuse peatamine / taastamine avalduse alusel (kuulkraan)

 9,78

Võlgnike veevarustuse peatamine / taastamine (kuulkraan)

 25,00

Kinnikülmunud veetoru lahtisulatamine

 127,93


Väljakutse tasu nimekirjas loetlemata tööde teostamiseks on alates 12 eurot.

 

  • Autotranspordi ja eritehnika rentimine tel 356 9008

Maksumus suureneb 1,5 korda teenuse osutamisel väljaspool tööaega (töötame: E-R 8.00-17.00).

 

 hind koos km-ga/ tund (euro)

Asfaldilõikur LUX-450

 35,46

Avariiauto MERCEDES

57,46

Kompressor НАZ

44,64

Ekskavaator HANNIK

41,04

Ekskavaator LIEBHERR

57,46

Ekskavaator TEREX

 52,27

Kallurauto kraanaga MAN (tõstejõud 3 tonni)

 52,85

Pinnasetihendaja

30,48

Torustike survepesuauto SCANIA (mahutavus - 6 m3 vett ja 6 m3 reovett)

 137,52

Veetorustiku lekete tuvastamine PEGEOT BOXER

102,84