Seadused / ÜVVK liitumistasu

ÜVVK liitumistasu

AS Narva Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise metoodikaga saab tutvuda siin.