31.08.2015

Ühtekuuluvusfondi projekt "Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekt" lõpetati 31.08.2015. a.