Klient / Hinnad / Teenuste hinnad

Teenuste hinnad

Veevarustuse- ja reovee ärajuhtimise tariif Narva ja Narva-Jõesuu linnas alates 01.01.2024

 

Alus: Konkurentsiameti 21.11.2023. a otsus nr 9-3/2023-034.

Teenus

euro/m3

ilma KM-ta

euro/m3

koos KM-ga

Tasu võetud joogivee eest füüsilised isikud1,031,26
Tasu võetud joogivee eest juriidilised isikud1,031,26
Tasu reovee (saastegrupp 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud1,121,37
Tasu reovee (saastegrupp 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud1,121,37
Tasu reovee (saastegrupp 2) ärajuhtimise ja puhastamise eest1,481,81
Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest Narva linnas0,680,83

 

 

Ülaltoodu alusel:

Teenus

Füüsilised isikud

(saastegrupp 0) eur/m3

Juriidilised isikud

(saastegrupp 0) eur/m3

KÜLM VESI

1,03

1,03

REOVEE ÄRAJUHTIMINE

1,12

1,12

KÄIBEMAKS 22%

0,47

0,47

KOKKU

2,62

2,62