Klient / Hinnad / Teenuste hinnad

Teenuste hinnad

 

Veevarustuse- ja reovee ärajuhtimise tariif Narva ja Narva-Jõesuu linnas

 

alates 01.09.2022

 

Alus: Konkurentsiameti 22.07.2022 otsus nr 9-3/2022-020 (väljavõte otsusest).

 

 

 

 

 

Veevarustuse- ja reovee ärajuhtimise tariif Narva ja Narva-Jõesuu linnas

 

alates 01.01.2020

 

 

Alus: 11.07.2019. a Konkurentsiameti otsus nr 9.3/2019-006 (väljavõte otsusest).

 

Teenus

euro/m3
ilma KM-ta

euro/m3
koos KM-ga

Tasu võetud vee eest füüsilised isikud

 0,687

 0,824

Tasu võetud vee eest juriidilised isikud

 0,809

 0,971

Tasu reovee (saastegrupp 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud

 0,827

 0,992

Tasu reovee (saastegrupp 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud

 0,922

 1,106

Tasu reovee (saastegrupp 2) ärajuhtimise ja puhastamise eest

 1,102

 1,322

Tasu sademe- ja drenaazivee ning pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest

 0,543

 0,652

 

Ülaltoodu alusel:

 Teenus

Füüsilised isikud
(saastegrupp 0)

euro/m3 

Juriidilised isikud
(saastegrupp 0)

euro/m3 

 Külm vesi

 0,687

 0,809

 Reovee ärajuhtimine

 0,827

 0,922

 Käibemaks

 0,303

 0,346

 Kokku

 1,817

 2,077