Klient / Hinnad / Teenuste hinnad

Teenuste hinnad

Veevarustuse- ja reovee ärajuhtimise tariif Narva ja Narva-Jõesuu linnas alates 01.09.2022 

 

Alus: Konkurentsiameti 22.07.2022 otsus nr 9-3/2022-020 (väljavõte otsusest).

Teenus

euro/m3
ilma KM-ta

euro/m3
koos KM-ga

Tasu võetud vee eest füüsilised isikud

0,79

0,95

Tasu võetud vee eest juriidilised isikud

0,90

1,08

Tasu reovee (saastegrupp 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud

0,91

1,09

Tasu reovee (saastegrupp 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud

1,00

1,20

Tasu reovee (saastegrupp 2) ärajuhtimise ja puhastamise eest

1,34

1,61

Tasu sademe- ja drenaazivee ning pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest

0,61

0,73

 

Ülaltoodu alusel:

Teenus

Füüsilised isikud
(saastegrupp 0)

euro/m3

Juriidilised isikud
(saastegrupp 0)

euro/m3

Külm vesi

0,79

0,90

Reovee ärajuhtimine

0,91

1,00

Käibemaks

0,34

0,38

Kokku

2,04

2,28