15.10.2015

 

Ühtekuuluvusfondi projekti "Narva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" rahastusotsuse kohane abikõlbulikkuse lõpukuupäev oli 15.10.2015. a. Selleks kuupäevaks olid kogu projekti tegevused lõpetatud ja püstitatud eesmärgid täidetud.

 

 

28.10.2015 TOIMUS PROJEKTI LÕPETAMISE PUHUL LÕPUPIDU!

 

28.10.2015 toimus Narva veeprojekti lõpetamise pidu. Lõppuks jõudis lõpule 2007. a. lõpus alustatud veeprojekt, mis tõi parema ja kvaliteetsema joogivee 60 tuhandele Narva linna elanikule.

 

Väljavõte 28.10.2015 pressiteatest:

... Enam kui 45 miljonit eurot maksnud projekti raames rajati linnale uus veetöötlusjaam ja rekonstrueeriti Mustajõe veehaare. Samuti ehitati ja taastati 43 kilomeetrit veetorustikku. Narva on Eesti suuruselt kolmas linn, kus elab üle 60 000 inimese. 2007. aasta lõpus alustatud Narva projekt on viimase kümne aasta suurim veeprojekt Eestis. Seda nii projektist kasu saavate inimeste arvu, kui ka investeeringu suuruse mõttes. Projekti kogumaksumus on 45,5 miljonit eurot. Sellest 29,4 miljonit tuli KIKi kaudu Ühtekuuluvusfondist, 11,4 miljonit Narva linna eelarvest ning 4,7 miljonit eurot projekti juhtinud AS Narva Vesi omavahenditest. „Narvalaste joogivesi oli enne äärmiselt kehv ning kogu infrastruktuur nukras seisus. Õnneks saame nüüd sellest rääkida minevikuvormis...," ütles keskkonnaminister Marko Pomerants. ...


Pidupäeva toetas ka võrratult ilus päikepaisteline ilm!

 

 

Pidu algas kõnedega:

 

 

 

 

edasi istutati mälestuseks kuused:

 

 

 

 

lõigati linti:

 

 

 

siis vaadati projekti presentatsiooni ning käidi ekskursioonil veetöötlusjaamas.

 

 

 

 

Pidu jätkus "Geneva" kultuurimaja kenas peosaalis, kus sai süüa-juua:

 

 

filmi vaadata,

 

oma kätega meisterdada:

 

 

 

viktoriini lahendada ja oma teadmised proovile panna,

 

muusikat kuulata:

 

 

 

ja lihtsalt niisama mõnusalt olla ja õhtujätku nautida:

 

 

 

 

Lahkumisel võis iga külaline võtta endale mälestuseks kaasa Narva veeprojekti tutvustava infobülletääni - seda endale sobivas keeles - kas eesti või vene.