Projektid / Narva ÜF 2004-2006 / Sissejuhatus

Sissejuhatus

ÜLEVAATLIK INFO

AS NARVA VESI INVESTEERINGUTE 3 ETAPPI

AS NARVA VESI INVESTEERIMISPROJEKTIDE FINANTSEERIJAD PERIOODIL 2000-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

VEE-JA KANALISATSIOONITORUSTIKU EHITUS NARVA LINNA 5 (VIIES) ELAMURAJOONIS

 

 

Projekti algus: juuni 2006

Projekti lõpp: detsember 2008

 

 

Projekti raames:

1. ehitati 20,21 km joogiveetorustikku ja 36,36 km kanalisatsioonitorustikku Narva 5 (viite) elamurajooni;

2. rekonstrueeriti 4,97 km olemasolevat joogiveetorustikku Kerese, Kreenholmi, Linda, Kosmonaudi, Rahu, Kangelaste, Mõisa, Joala, Uusküla, Kooli põik tänavatel ja Linda pargis;

3. rekonstrueeriti kaks reoveepumplat Narva linnas.


 

1. Projekti eesmärgid

 

  • Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimine Eesti ja Euroopa Liidu nõuete ja direktiividega.
  • Veevarude kaitsmine ja saastatud heitvete hulkade keskkonda sattumise vähendamine.
  • Terviseriskide vähendamine läbi joogivee kvaliteedi ja elanikkonna elustandardi parendamise veevarustusteenuste osutamise kaudu.
  • Efektiivsema ja jätkusuutlikuma veevarustus- ja heitvete ärajuhtimise ja puhastamise süsteemi loomine.
  • Võimalikult paljude Narva elanike ühendamine vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga.

 

2. Tellija, Ehitaja ja Järelevalve Insener

 

Tellijaks oli AS Narva Vesi. Projekteerimis- (projekteeris Sweco Eesti AS) ja ehitustööde peatöövõtjaks oli Eesti-Saksa konsortsium AS K&H/WTE Wassertechnik GmbH. Töövõtuleping allkirjastati AS Narva Vesi ja AS K&H/WTE Wassertechnik GmbH vahel 14. juunil 2006.a. Projekteerimis- ja ehitustööde üle järelvalvet teostas Eesti konsortsium TSM Projektijuhtimise OÜ/Korbovek OÜ, kellega AS Narva Vesi sõlmis lepingu 22.08.2005.a.


 

3. Tööde rahastamine

 

Projekti (meede nr. 2001/EE/16/P/PE/008) finantseeris ELi Ühtekuuluvusfond 54,48% osas, Eesti riik (Keskkonnainvesteeringute Keskus SA ja Keskkonnaministeerium) 36,54 % osas ja Narva Vesi AS 8,98 % osas. Projekti kogumaksumuseks oli ca 147 mln EEK.

 

Kogu vajaliku info projekti kohta leiate käesolevalt leheküljelt.