Projektid / Narva ÜF 2004-2006 / Torude ehitus

Torude ehitus

Torude ehitustööd kinnistul

 

Käesoleva projekti raames ehitas AS Narva Vesi ainult linna magistraaltorustiku st. üldkasutatava vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku.


Maakatastrisse kantud kinnistu kohta ehitati ainult 1 (üks) ühendus vee- ja kanalisatsioonitorustikuga liitumiseks, sõltumata sellest mitmeks osaks on kinnistul asuv maja jagatud ning mitu omanikku sellel on. Kui maakatastris on näidatud ainult üks kinnistu, siis rajati kinnistuni ainult 1 (üks) ühenduspunkt, mis asub linna maal, kuni 2 meetri kaugusel kinnistu piirist.


Ühenduse protsess


Selle projekti raames ei rahastanud kinnistusisest vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimist ja ehitamist ei Euroopa Liit ega üksi teine projekti kaasrahastav asutus ega organisatsioon.


Kinnistusiseseid trasse võib ühendada linna vee- ja kanalisatsioonivõrguga AINULT AS Narva Vesi, kes on vee- ja kanalisatsioonivõrkude haldaja ja hooldaja ning kes koostab ka võrgustikuga liitumise akti. Kinnistu ebaseaduslikul ühendamisel üldkasutatavasse vee- ja kanalisatsioonivõrgustikku rakendatakse kinnistu omaniku suhtes järgmisi sanktsioone.