Hanked

PROJEKTI NR 2.1.0101.10-0079 HANKEPLAAN

 

Projekti elluviimiseks korraldatakse järgmised hanked:

 

Hange nr 1. Lihtmenetlusega hange. Hankedokumentide koostamine riigihanke nr 2 läbiviimiseks – KONSULTANT 1.

Hange nr 2. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva-Jõesuu linna puurkaevpumplate rekonstrueerimine ning Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd".

Hange nr 3. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja laiendamise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelvalve ja FIDIC inseneri teenus".

Hange nr 4. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva-Jõesuu ÜVVK-torustike, osa 1, rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd".

Hange nr 5. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva-Jõesuu ÜVVK-torustike, osa 2, rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd".

Hange nr 6. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva-Jõesuu puurkaevpumplate rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd".

Hange nr 7. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva-Jõesuu ÜVVK-süsteemide projekteerimis-ehitustööde omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenus" (Insener teostab järelvalvet 3 projekteerimis-ehitustöövõtulepingu üle).

Hange nr 8. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva-Jõesuu ÜVVK-süsteemide projekteerimis-ehitustööde omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenus" (Insener teostab järelvalvet 2 projekteerimis-ehitustöövõtulepingu üle).

 

AS Narva Vesi kuulutab hankeplaani kohaselt välja rida hankeid, mille kuulutused ilmuvad kas käesoleval kodulehel, Riigihangete Ameti kodulehel riigihangete registris või Euroopa Liidu Teatajas sõltuvalt hankemenetlusest.

 

1. Välja kuulutatud:

 

Hange nr 1. Lihtmenetlusega hange “Hankedokumentide koostamine Narva-Jõesuu linna puurkaevpumplate rekonstrueerimiseks ning Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja laiendamise projekteerimis-ehitustööde sisseostmiseks riigihanke korras ning osalemine korraldatava riigihanke hindamiskomisjonis Tellija eksperdina” . Välja kuulutatud 07. märts 2011. a.

 

Hange nr 3. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva-Jõesuu ÜVVK-süsteemide projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus". Välja kuulutatud 1. augustil 2011. a. Hanketeade koos hankedokumentidega on tasuta kättesaadavad riigihangete registri kodulehel: https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html. Riigihanke viitenumber on 126803. Hange tunnistati kehtetuks 20.12.2011. a RHS § 29 lg 3 p 6 alusel.

 

Hange nr 2. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd". Välja kuulutatud 18. augustil 2011. a. Hanketeade koos hankedokumentidega on tasuta kättesaadavad riigihangete registri kodulehel: https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html. Riigihanke viitenumber on 126802. Hange tunnistati kehtetuks 29.11.2011. a RHS § 49 lg 1 p 1 alusel.

 

Hange nr 6. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva-Jõesuu puurkaevpumplate rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd". Välja kuulutatud 03. veebruaril 2012. a. Hanketeade koos hankedokumentidega on tasuta kättesaadavad riigihangete registri kodulehel: https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html . Riigihanke viitenumber on 129336.

Hange lõpetati 14.06.2012. a RHS § 29 lg 3 p 3 alusel.

 

Hange nr 4. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva-Jõesuu ÜVVK-torustike, osa 1, rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd". Välja kuulutatud 08. veebruaril 2012. a. Hanketeade koos hankedokumentidega on tasuta kättesaadavad riigihangete registri kodulehel: https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html. Riigihanke viitenumber on 129551.

 

Hange nr 5. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva-Jõesuu ÜVVK-torustike, osa 2, rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd". Välja kuulutatud 09. veebruaril 2012. a. Hanketeade koos hankedokumentidega on tasuta kättesaadavad riigihangete registri kodulehel: https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html. Riigihanke viitenumber on 129574.

 

Hange nr 7. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva-Jõesuu ÜVVK-süsteemide projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus". Välja kuulutatud 22. veebruaril 2012. a. Hanketeade koos hankedokumentidega on tasuta kättesaadavad riigihangete registri kodulehel: https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html. Riigihanke viitenumber on 130704. Hange tunnistati kehtetuks 15.06.2012. a RHS § 29 lg 3 p 6 alusel.

 

Hange nr 8.  Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva-Jõesuu ÜVVK-süsteemide projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus". Välja kuulutatud 05. juulil 2012. a. Hanketeade koos hankedokumentidega on tasuta kättesaadavad riigihangete registri kodulehel: https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html.  Riigihanke viitenumber on 135260.

 

2. Lõpetatud hanked:

 

• 20. detsembri 2012. a seisuga on lõpetatud 4 hanget, vt siit.


3. Hangete eest vastutav isik:

Projektijuht Hilje Õunapuu, tel 356 9034, mob tel 5669 0036, e-post: