Klient / Veemõõturid

Veemõõturid

 

Arvestinäitude teatamine

 

Arvestinäitu saab teatada:

 

Palume Teil edastada järgmised andmed:

  • kliendi nimi;
  • aadress või kliendinumber;
  • veearvesti näit.

 

 

Kuidas lugeda veemõõturi näitusid

 

 
 

Tarbitud veekoguse määramiseks loetakse numbrid enne komakohta (näiteks 00749 m³).
Tarbimise ajal punane nooleke pöörleb.

Tarbitud veekoguse määramiseks loetakse kõik numbrid (näiteks 00951 m³).
Tarbimise ajal punane ketas pöörleb.
Alumisi skaalasid kasutatakse veearvesti taatlemiseks.