Klient / Kuidas vältida seisvast veest põhjustatud terviseriske?

Kuidas vältida seisvast veest põhjustatud terviseriske?

Kuidas vältida seisvast veest põhjustatud terviseriske?

Torustikku pikaks ajaks seisma jäänud vesi, eriti suvisel ja soojal ajal, loob soodsa kasvukeskkonna erinevatele mikroorganismidele, mis võivad halvendada vee kvaliteeti ning mõjuda ka inimese tervisele.

Terviseamet soovitab kasutuseta seisnud torustikud enne joogivee tarbimist läbi loputada. Selleks tuleb avada kõik kasutuseta olnud kraanid ja lasta veel voolata seni, kuni see saavutab veevõrgu temperatuuri ega muutu enam.

Sama kehtib ka kasutuseta seisnud soojaveeboilerite ning soojaveevarustussüsteemide kohta.