Hanked

PROJEKTI NR 2.1.0101.09-0012 HANKEPLAAN


20. juuli 2015

 

Kõik hanked projekti raames on lõpetatud. Ühtegi uut hanget enam ei tule.

 

Projekti elluviimiseks rakendati järgmist hankeplaani.


AS Narva Vesi kuulutas hankeplaani kohaselt välja rida hankeid, mille kuulutused sõltuvalt hankemenetlusest ilmusid kas käesoleval kodulehel,  Riigihangete Ameti kodulehel riigihangete registris või Euroopa Liidu Teatajas.


1. Lõpetatud hanked:

 • Kõik hanked projekti raames on lõpetatud. Ühtegi uut hanget enam ei tule.
 • 29. juuli 2012. a seisuks lõpetati 14 (neliteist). VAADATA

 

2. Projekti jooksul oli välja kuulutatud:
 • Hange nr 11. Eesti-sisene avatud riigihange "Kallutava kasti ja kraanaga veoauto soetamine ja tarne". Välja kuulutatud 14. septembril 2009. a. Riigihanke hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad Riigihangete Ameti kodulehelt: https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html. Riigihanke viitenumber on 114470. Riigihange on tunnistatud kehtetuks 13.10.2009. a. Alus: riigihanke seadus § 29, lg 3, p 6 (Hankija omal algatusel).     Hanke teistkordne välja kuulutamine 29.10.2009. a. Uus viitenumber 115111. Riigihanke hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad Riigihangete Ameti kodulehelt: https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html .

 • Hange nr 9. Rahvusvaheline avatud riigihange "Imi-survepesu-ja imiautode soetamine ja tarne. Välja kuulutatud 02.oktoobril 2009. a. Riigihanke hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad Riigihangete Ameti kodulehelt: https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html.  Riigihanke viitenumber on 114733.

 • Hange nr 10. Eesti-sisene avatud riigihange "CCTV-masina ja CCTV-seadmete soetamine ja tarne". Välja kuulutatud 14.oktoobril 2009. a. Riigihanke hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad Riigihangete Ameti kodulehelt: https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html. Riigihanke viitenumber on 114887.

 • Hange nr 4. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus". Välja kuulutatud 21. oktoobril 2009. a. Riigihanke hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad Riigihangete Ameti kodulehelt: https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html. Riigihanke viitenumber on 114981.

 • Hange nr 3. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd". Välja kuulutatud 26.11.2009. a. Riigihanke hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad Riigihangete Ameti kodulehelt: https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html. Riigihanke viitenumber on 115534.

 


 

 • Hange nr 7. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva linna veepuhastusjaama rekonstrueerimise projekteerimis-ja ehitustööd". Välja kuulutatud 10.01.2011.a. Riigihanke hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad Riigihangete Ameti kodulehelt https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html. Hanke viitenumber on 122436. Eelteade avaldati 23.03.2010. a.

 

 • Hange nr 8. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva veepuhastusjaama projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ning FIDIC Inseneri teenuse osutamine". Välja kuulutatud 11.01.2011. a. Riigihanke hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad Riigihangete Ameti kodulehelt https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html. Riigihanke viitenumber on 122457.


 • Hange nr. 15. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike, osa II, rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd".  Välja kuulutatud 12.07.2011. a. Riigihanke hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registri kodulehelt http://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html. Riigihanke viitenumber on 126599.

 

 • Hange nr. 16. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva ÜVVK-torustike, osa II, projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus".  Välja kuulutatud 19.07.2011. a. Riigihanke hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registri kodulehelt http://riigihanked.riik.ee/rhs/RegisterHanked.html. Riigihanke viitenumber on 126729.

 

 • Lihtmenetlusega hange “Ühtekuuluvusfondi programmperioodi 2007-2013 IV taotlusvooru Narva veeprojekti, IV etapp, rahastamistaotluse koos selle lisadega koostamise teenus”. Välja kuulutatud 17. oktoobril 2012. a. Riigihanke hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad Riigihangete Ameti kodulehelt: https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html. Riigihanke viitenumber on 137668. Riigihange on tunnistatud kehtetuks 21.02.2013. a. Alus: riigihanke seadus § 29, lg 3, p 6 (Hankija omal algatusel).

 

3. Hangete eest vastutav isik:

Projektijuht Hilje Õunapuu, tel. 356 9034, mob tel 5669 0036, e-post: