hange 12

Hange nr 12


AS Narva Vesi soovib ÜF projekti nr 2.1.0101.09-0012 "Narva veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" elluviimise eesmärgil soetada keevitusaparaati (1 tk) ja kompressorit (1 tk).


Sellest tulenevalt on AS Narva Vesi välja kuulutanud lihtmenetlusega hanke ja koostanud hankedokumendid. Hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad allolevalt lingilt "Hankedokumendid" .NB! Hankedokumentide kohta laekunud KÜSIMUSED ja Tellija vastused nendele


Küsimus nr 1: Milline peab olema keevitusaparaadi amperaazh?  

Vastus (06. augustil 2009.a) nr 1: täiendus hankedokumentide Lisa 2 juurde - keevitusaparaadi amperaazh peab olema vähemalt 270 A.


Küsimus nr 2: Kas üks pakkuja võib esitada mitu pakkumust?

Vastus (07. augustil 2009. a) nr 2: Jah, üks pakkuja võib esitada mitu pakkumust.

 

Küsimus nr 3: kas kompressori osas :

a) peab olema tagatud võimalus registreerida kompressor ARKs või

b) kompressor peab olema ARK-s juba registreeritud enne selle tarnet AS-le Narva Vesi

Vastus küsimusele nr 3 (07. augustil 2009. a): kompressor peab olema juba registreeritud ARK-s enne selle tarnet AS-i Narva Vesi.

 

Küsimus nr 4: kas keevitusaparaadi komplekti peab kuuluma paralleelse keevituse juhtplokk ampermeetri ja voltmeetriga ning veokäru kahe ratta ja käepidemega?

Vastus küsimusele (07. augustil 2009. a) nr 4: Keevitusaparaadi komplekti ei pea kuuluma paralleelse keevituse juhtplokk ja veokäru.

 

Lugeda küsimustele nr 3 ja nr 4 esitatud vastused HD lisa 2 vormi 2 kehtivateks muudatusteks.


 

Hanketeate avaldamine toimub AS Narva Vesi kodulehel aadressil www.narvavesi.ee  teema all ÜF 2007-2013

alates 03. august 2009.a. Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 17. august 2009. a kell 11.00.


Pakkumused tuleb saata AS Narva Vesi kas faksile 356 9001, e-postile:  

või aadressil Kulgu 4, 20104 Narva.


Täiendav info : Hilje Õunapuu, tel 356 9034, mob tel 5669 0036, e-post: