Projektid / Narva ÜF 2004-2006 / Liitumise maksumus

Liitumise maksumus

Kui palju maksab?


Kinnistu ühiskanalisatsiooni- ja veevõrku ühendamiseks peab kinnistu omanik katma järgmised kulud:


  • AS-le Narva Vesi tehniliste tingimuste väljastamise eest alates 02.06.2008.a – eraisikul 520 EEK, juriidilisel isikul 1749 EEK. Summad sisaldavad käibemaksu.
  • AS-le Narva Vesi linna ühiskanalisatsioonitorustikku ühendamise eest nii era- kui ka füüsilisel isikul 1214 EEK koos käibemaksuga (02.06.08.a seisuga kehtiv hind).
  • AS-le Narva Vesi linna ühisjoogiveetorustikku ühendamise eest nii era- kui ka füüsilisel isikul 1153 EEK koos käibemaksuga (02.06.08.a seisuga kehtiv hind).
  • AS-le Narva Vesi linna ühissadeveekanalisatsioonivõrgustikku ühendamise eest nii era- kui ka füüsilisel isikul 1214 EEK koos käibemaksuga (02.06.08.a seisuga kehtiv hind).
  • kinnistusisese vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveekanalisatsiooni torustiku projekti eest tuleb tasuda umbes 3000-4000 EEK-i koos käibemaksuga, sõltuvalt projekteerimisfirma teenuste hinnast.
  • Juhul, kui kinnistu omanik tellib kinnistusisesed kanalisatsiooni- ja joogiveetorustiku ehitustööd AS-lt Narva Vesi, siis torude ehitus (kanalisatsioonitoru - Ø110 mm ja veetoru Ø32 mm) maksab käesoleval hetkel (02.06.08.a seisuga) umbes 2211 EEK/m koos käibemaksuga

Töid teostatakse ainult vajalike linnaorganite ja –asutuste poolt kooskõlastatud projekti olemasolul. Maksmine toimub peale tööde lõpetamist faktiliste väljaminekute alusel, kahepoolse akti koostamise ja allkirjastamise järel.