Üldinfo / Meist

Meist

 

AS Narva Vesi põhiülesandeks on Narva ja Narva-Jõesuu linna joogiveega varustamine ning reovee puhastamine. Vaatamata ajaloo keerdkäikudele on ettevõte suutnud olla pika aja jooksul oma klientidele usaldusväärne partner.

Kliendid

Ettevõte teenindab 228 juriidilist isikut, 421 korteriühistut, 680 majavaldust Narvas ning 91 juriidilist isikut, 58 korteriühistut, 560 majavaldust Narva-Jõesuus. Suuremate klientide hulgas on Narva Gate OÜ, Enefit Power AS, Nakro AS, Fortaco Estonia OÜ, MAST Europe OÜ, Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus SA.

Aktsionärid

 • Narva linn ja Narva-Jõesuu linn

Nõukogu

 • Igor Andrejev (nõukogu esimees), Tamara Komlova, Andrei Fischer, Jaan Saan, Jelena Kavrus

Aktsiakapital

 • 5 972 389,50 eurot

Osakonnad

 • hooldusosakond
 • vee-ja kanalisatsioonivõrkude osakond
 • klienditeenindus
 • raamatupidamine
sh jaamad
 • veepuhastusjaam
 • heitveepuhastusjaam

Põhitegevusalad

 • toorvee pumpamine, puhastamine ja joogivee juhtimine tarbijani;
 • majapidamis-, olme- ja tööstuslike heitvete vastuvõtmine, nende puhastamine ja väljalaskmine, setete töötlemine;
 • sadevete ärajuhtimine Narva linna territooriumilt ning nende puhastamine;
 • sadevete kanalisatsiooni ekspluatatsioon ja remont;
 • tuletõrjehüdrantide ekspluatatsioon;
 • veevõrkude ja ehitiste ekspluatatsioon, jooksev- ja kapitaalremont;
 • vee- ja heitvete mõõteriistade paigaldamine ja kontrollimine;
 • elanikkonnale, asutustele ja organisatsioonidele veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusteenuste osutamine, konsultatsiooniteenused;
 • veevarustuse ja kanalisatsiooni objektide ehituse tehniline järelevaatus, tellija funktsioonide täitmine.


Audiitorfirma
HLB Expertus KLF OÜ
Narva mnt 7a
10117 Tallinn
tel 655 5155
faks 655 5156
www.expertus.ee

 

AS Narva Vesi põhikiri

2021. aasta majandusaasta aruanne