Üldinfo / Meist

Meist

 

AS Narva Vesi põhiülesandeks on Narva ja Narva-Jõesuu linna joogiveega varustamine ning reovee puhastamine. Vaatamata ajaloo keerdkäikudele on ettevõte suutnud olla pika aja jooksul oma klientidele usaldusväärne partner.

Kliendid

Ettevõte teenindab 228 juriidilist isikut, 421 korteriühistut, 680 majavaldust Narvas ning 91 juriidilist isikut, 58 korteriühistut, 560 majavaldust Narva-Jõesuus. Suuremate klientide hulgas on Narva Gate OÜ, Enefit Power AS, Nakro AS, Fortaco Estonia OÜ, MAST Europe OÜ, Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus SA.

Aktsionärid

 • Narva linn ja Narva-Jõesuu linn

Nõukogu

 • Igor Andrejev (nõukogu esimees), Tamara Komlova, Jelena Pahhomova, Jan Saan, Jelena Kavrus

Aktsiakapital

 • 8 514 729,30 eurot

Osakonnad

 • hooldusosakond
 • vee-ja kanalisatsioonivõrkude osakond
 • klienditeenindus
 • raamatupidamine
sh jaamad
 • veepuhastusjaam
 • heitveepuhastusjaam

Põhitegevusalad

 • toorvee pumpamine, puhastamine ja joogivee juhtimine tarbijani;
 • majapidamis-, olme- ja tööstuslike heitvete vastuvõtmine, nende puhastamine ja väljalaskmine, setete töötlemine;
 • sadevete ärajuhtimine Narva linna territooriumilt ning nende puhastamine;
 • sadevete kanalisatsiooni ekspluatatsioon ja remont;
 • tuletõrjehüdrantide ekspluatatsioon;
 • veevõrkude ja ehitiste ekspluatatsioon, jooksev- ja kapitaalremont;
 • vee- ja heitvete mõõteriistade paigaldamine ja kontrollimine;
 • elanikkonnale, asutustele ja organisatsioonidele veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusteenuste osutamine, konsultatsiooniteenused;
 • veevarustuse ja kanalisatsiooni objektide ehituse tehniline järelevaatus, tellija funktsioonide täitmine.

 

AS Narva Vesi põhikiri

2023. aasta majandusaasta aruanne
2022. aasta majandusaasta aruanne

Audiitor: AUDEST AUDIITORTEENUSTE OÜ