Teekatted

TEEKATTED


Vastavalt 14.06.06 AS Narva Vesi ja AS K&H/WTE Wassertechnik GmbH vahel sõlmitud töövõtulepingule on ehitaja kohustatud teekatted taastama selliseks, nagu need olid enne tööde alustamist.

See tähendab, et ehitaja ei taasta kruusateid asfaltteedeks ega asfaltteid kruusateedeks.


Infot teekatete kohta rajoonide ja tänavate kaupa leiad alljärgnevatest tabelitest.


Kui elanikud, kelle tänaval teostatakse kaevetöid, soovivad saada paremat teekatet (näiteks kruusatee asemele asfalttee), tuleb kirjutada vastavasisuline avaldus ning pöörduda Narva Linnavalitsuse poole, kuna selle üle, kas kruusatee ehitada asfaltteeks Narva linna vahenditest, otsustab ainult Narva Linnavalitsus.