Projektid / Narva ÜF 2007-2013 / Lõpetatud hanked

Lõpetatud hanked

Hanke 

nr 

HankemenetlusLühiiseloomustus  Lepingu tüüp

Hanke

kehtivus 

Lepingu

lõpp 

 Edukas Pakkuja
1Lihtmenetlusega hange

hankedokumentide koostamine

torude projekteerimiseks-

ehituseks

 teenusleping

12.05.09-

26.06.09 

14.08.09

 AS Infragate Eesti

2Lihtmenetlusega hange

hankedokumentide koostamine

torude projekteerimis-

ehituse ehitusjärelvalveks

 teenusleping

01.06.09-

26.06.09

 28.08.09

OÜ Summa Summarum

12Lihtmenetlusega hangekeevitusaparaadi soetamineostu-müügileping

03.08.09-

26.08.09

 26.09.09

 AS Mecro

  kompressori soetamineostu-müügileping

03.08.09-

04.09.09

 04.10.09

 AS Alas-Kuul

11

Eesti-sisene riigihange

114470

kallutava kasti ja kraanaga

veoauto soetamine ja tarne 

 

14.09.09-

13.10.09 

 Hange on tunnistatud kehtetuks Hankija omal algatusel 13.10.2009.a. Alus: riigihangete seadus §29, lg 3, p 6.
10

Eesti-sisene riigihange

114887

CCTV-masina ja CCTV-seadmete soetamine ja tarnehankeleping

14.10.09-

26.11.09 

26.05.2010 

 OÜ Lokaator

5

Lihtmenetlusega

hange

Narva veepuhastusjaama  projekteerimise-ehituse hankedokumentide koostaminetöövõtuleping

14.12.09-

29.01.10


30.06.2010

 Keskkonnaprojekt OÜ

4

Rahvusvaheline riigihange

114981

Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine - omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenusteenusleping

21.10.09-

01.02.10 

31.12.2014ühispakkuja Keskkonnaprojekt OÜ/Korbovek OÜ/TSM Projektijuhtimise OÜ
9

Rahvusvaheline riigihange

14733

Imi-survepesu-ja imiautode soetamine ja tarnehankeleping 02.10.09-

22.02.10

29.08.2010AS Silberauto Eesti 
11

Eesti-sisene riigihange

115111

kallutava kasti ja kraanaga veoauto soetamine ja tarne hankelepng

02.10.09-

22.02.10

11.08.2010Keil M.A. OÜ
6

Lihtmenetlusega

hange 

Narva veepuhastusjaama projekteerimis-ehitustööde ehitusjärelvalve hankedokumentide koostaminetöövõtuleping

18.10.10-

05.11.10

10.12.2010AS Infragate Eesti
 3

Rahvusvaheline

riigihange

115534

Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustööd I osa

ehitustöövõtu

leping

26.11.09-

10.05.11

15.02.2014

OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine/

AS Water Ser/

OÜ Astlanda Ehitus

8

Rahvusvaheline

riigihange

122457

Narva veepuhastusjaama projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ning FIDIC Inseneri teenuse osutamineteenusleping

11.01.11-

26.10.11

27.07.2015ühispakkuja Keskkonnaprojekt OÜ/AS Telora-E
7

Rahvusvaheline riigihange

122436 

Narva linna veepuhastusjaama rekonstrueerimise projekteerimis-ja ehitustöödtöövõtuleping 

10.01.11-

30.04.12

27.07.2015

ühispakkuja

Merko Ehitus AS/ Krüger A/S

15

Rahvusvaheline

riigihange

126559

Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustööd II osa

ehitustöövõtu

leping


12.07.11-

29.08.12

02.08.2014ühispakkuja OÜ Astlanda Ehitus/ AS Viimsi Keevitus/ Tekton OÜ
16

Rahvusvaheline

riigihange

126729

Narva ÜVVK-torustike projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus II osateenusleping

19.07.11-

29.08.12 

01.09.2014AS Infragate Eesti 
 

Lihtmenetlusega

riigihange

13668

Ühtekuuluvusfonfi programmiperioodi 2007-2013 IV taotlusvooru Narva veeprojekti, IV etapp, rahastamistaotluse koos selle lisadega koostamise teenus 

17.10.12-

21.02.13

 Hange on tunnistatud kehtetuks Hankija omal algatusel 21.02.2013.a. Alus: riigihangete seadus §29, lg 3, p 6.