Hange 6

Hange nr 6


Kutse Narva veepuhastusjaama projekteerimis-ehitustööde ehitusjärelvalve hankedokumentide koostamiseks.

 

AS Narva Vesi soovib ÜF projekti nr. 2.1.0101.09-0012 elluviimise eesmärgil sisse osta hankedokumentide koostamise teenust, mille tulemusena koostatud hankedokumentide alusel saab omakorda sisse osta veepuhastusjaama rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde ehitusjärelvalve teenust rahvusvahelise riigihanke kaudu.

 

Hankedokumentide koostamise sisseostmiseks on AS Narva Vesi koostanud lähteülesande, mis määratleb ära sisseostetavate tööde eesmärgi, sisu, mahu ning muud tellija seisukohalt olulised aspektid. Lähteülesanne koos lisadega on kättesaadav allolevalt lingilt “Lähteülesanne”.

 

Hanketeate avaldamine toimub AS Narva Vesi kodulehel www.narvavesi.ee alates 18. oktoober 2010. a. Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 1. november 2010. a kell 16.30.

Pakkumused tuleb saata kas: AS Narva Vesi faksile 356 9001, e-postile: või aadressil Kulgu 4, 20104 Narva.

Täiendav info: tel 356 9034, mob tel 5669 0036, e-post:

 


 

KÜSIMUSED

Lihtmenetlusega hankele laekus 27.10.2010. a kaks küsimust lähteülesande kohta, millele AS Narva Vesi vastab alljärgnevalt:

1. Küsimus nr 1. Lähteülesande punktis 8.3.4 on öeldud, et Tellija hindamiskomisjonis töötamisel peab arvestama 60 tööpäevaga, tabelis 7 aga, et 20 tööpäevaga. Kumb on õige?

Vastus küsimusele nr 1. Arvestama peab 20 tööpäevaga. Punktis 8.3.4 arvestada 60 tööpäeva asemel 20 tööpäevaga.

2. Küsimus nr 2. Lähteülesande punktis 8.4.1.3 on viidatud punktile 8.6.3. Tundub olevat vale viide.

Vastus küsimusele nr 2. Jah, tõepooles, viide punktile 8.6.3 on vale. Õige viide peab olema punktile 8.5.3. Lugeda punkti 8.4.1.3 sõnastust järgmiselt: „käesoleva lähteülesande punktis 8.5.3 loetletud dokumente”.