Hange 2

Hange nr 2


Kutse hankedokumentide koostamise pakkumuse esitamiseks ÜF projekti nr 2.1.0101.09-0012 "Narva veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" raames torude projekteerimis-ehitustööde üle ehitusjärelevalve teenuse sisseosmiseks”

AS Narva Vesi soovib ÜF projekti nr 2.1.0101.09-0012 elluviimise eesmärgil sisse osta hankedokumentide koostamise teenust, mille tulemusena koostatud hankedokumentide alusel saab omakorda sisse osta projekteerimis-ehitustööde üle ehitusjärelevalve teenuse rahvusvahelise riigihanke kaudu.


Hankedokumentide koostamise teenuse sisseostmiseks on AS Narva Vesi koostanud lähteülesande, mis määratleb ära sisseostetavate tööde eesmärgi, sisu, mahu ning muud tellija seisukohalt olulised aspektid. Lähteülesanne koos lisadega on kättesaadav allolevalt lingilt "Lähteülesanne nr 2" .


Hanketeate avaldamine toimub AS Narva Vesi kodulehel aadressil www.narvavesi.ee  teema all ÜF 2007-2013

alates 1. juunist 2009. a. Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 15. juuni 2009. a kell 16.30.


Pakkumused tuleb saata AS Narva Vesi kas faksile 356 9001, e-postile:  

või aadressil Kulgu 4, 20104 Narva.


Täiendav info : Hilje Õunapuu, tel 356 9034, mob tel 5669 0036, e-post: