Projektid / Narva-Jõesuu ÜF 2007-2013 / Lõpetatud hanked Narva-Jõesuu

Lõpetatud hanked Narva-Jõesuu

Hanke

nr

Hankemenetlus Lühiiseloomustus Lepingu tüüp Hanke kehtivusLepingu lõppEdukas Pakkuja
1

Lihtmenetlusega

hange

hankedokumentide koostamine vee-ja kanalisatsioonivõrkude ning puurkaevupumplate

projekteerimiseks-ehitamiseks

teenusleping

07.03.11-

11.04.11

 

31.12.11 

Keskkonnaprojekt OÜ
2

Rahvusvaheline

avatud riigihange 126802

Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd 

18.08.11-

29.11.11

 

Hange tunnistati kehtetuks 29.11.2011.a RHS § 49 lg 1 p 1 alusel.


3

Rahvusvaheline

avatud riigihange

126803

 

Narva-Jõesuu ÜVVK-süsteemde

projekteerimis-ehitustööde omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenus

 

 

01.08.11-

20.12.11

 

Hange tunnistati kehtetuks 20.12.2011.a RHS § 29 lg 3 p 6 alusel.


6

Rahvusvaheline

avatud riigihange

129336

Narva-Jõesuu puurkaevpumplate rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd

 

03.02.12-

14.06.12

 Hange lõpetati 14.06.2012.a RHS § 29 lg 3 p 3 alusel.
7

Rahvusvaheline

avatud riigihange

130704

Narva-Jõesuu ÜVVK-süsteemide projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus 

22.02.12-

15.06.12

 Hange tunnistati kehtetuks 15.06.2012.a RHS § 29 lg 3 p 6 alusel.
4

Rahvusvaheline

avatud riigihange

129551

Narva-Jõesuu ÜVVK-torustike, osa 1, rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustöödehitustöövõtuleping

08.02.12-

20.12.12

15.04.15Merko Infra AS
5

Rahvusvaheline

avatud riigihange

129574

Narva-Jõesuu ÜVVK-torustike, osa 2, rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustöödehitustöövõtuleping

09.02.12-

20.12.12

14.11.14Merko Infra AS
8

Rahvusvaheline

avatud riigihange

135260

Narva-Jõesuu ÜVVK-süsteemide projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenusteenusleping

05.07.12-

20.12.12

25.05.15Tallinna Linnaehituse AS/ Taalri Varahaldus AS