Üldinfo / Uudised / Uudiste arhiiv / 2012 / Narva linna veepuhastusjaama projekteerimis-ehituslepingu sõlmimine

Narva linna veepuhastusjaama projekteerimis-ehituslepingu sõlmimine

30.04.2012

30. aprillil 2012. a allkirjastati sihtasutuses Keskkonnainvesteeringute Keskus leping Narva linna veepuhastusjaama projekterimis-ehitustööde teostamiseks. Lepingu sõlmisid AS Narva Vesi ning ühispakkuja AS Merko Ehitus/ Krüger A/S nimel juhtivpartner AS Merko Ehitus. Lepingu osapool selgus läbi viidud avatud menetlusega rahvusvahelise riigihanke (viitenumber 122436) tulemusel, millele laekus kolm pakkumust: ühispakkuja AS Merko Ehitus/ Krüger A/S pakkumus (Eesti-Taani konsortsium), ühispakkuja OÜ Astlanda Ehitus/ Water Ser SIA/ Eco Environment OY pakkumus (Eesti-Soome-Läti konsortsium) ning SEEN Technologie Sp z o. o pakkumus (Poola pakkuja). Edukaks pakkujaks osutusid ühispakkujad Merko Ehitus AS/ Krüger A/S. Projekteerimistööd algavad koheselt peale hankelepingu sõlmimist ja kestavad käesoleva aasta lõpuni, mis lubab alustada ehitustegevust 2013. aasta jaanuarist. 2015. a kevadeks peab uus veepuhastujaam valmis olema ja Tellijale üle antud.

 

Veepuhastusjaama projekteerimis-ehitustööde lepingu maksumuseks on 21,1 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööd viiakse läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt kaasrahastatava projekti “Narva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” (SFOS nr 2.1.0101.09-0012) raames, mille tõttu neid finantseeritakse kolmest rahastusallikast: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 64,44% osas, 25% osas Narva linna eelarvest ja 10,56% osas aktsiaseltsi Narva Vesi omavahenditest. Veepuhastusjaama projekteerimis-ehitustööde eesmärgiks on Narva linna veepuhastusjaama rekonstrueerimine selliselt, et narvalased saaksid tarbida nõuetele vastavat, kvaliteetset, joogikõlbulikku ja inimtervisele ohutut joogivett. Eesmärgi saavutamiseks rekonstrueeritakse ja viiakse vastavusse kaasaja tehniliste ja tehnoloogiliste nõuetega Mustajõe veehaare ning ehitatakse uus Narva veepuhastusjaam.


 Lisainfo:

Hilje Õunapuu

Narva Vesi AS projektijuht

Tel 356 3034, 5669 0036