Üldinfo / Uudised / Uudiste arhiiv / 2022 / Uus veevarustuse- ja reovee ärajuhtimise tariif

Uus veevarustuse- ja reovee ärajuhtimise tariif

01.08.2022
NB! Alates 01.09.2022 jõustub uus veevarustuse- ja reovee ärajuhtimise tariif Narva ja Narva-Jõesuu linnas

Alus: Konkurentsiameti 22.07.2022 otsus nr 9-3/2022-020 (väljavõte otsusest).

TEENUS

euro/m3
ilma KM-ta

euro/m3
koos KM-ga

Tasu võetud vee eest füüsilised isikud0,790,95
Tasu võetud vee eest juriidilised isikud0,901,08

Tasu reovee (saastegrupp 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest
füüsilised isikud

0,911,09

Tasu reovee (saastegrupp 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest
juriidilised isikud

1,001,20
Tasu reovee (saastegrupp 2) ärajuhtimise ja puhastamise eest1,341,61

Tasu sademe- ja drenaaživee ning pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise
ja puhastamise eest

0,610,73

 

Ülaltoodu alusel:

TEENUS

Füüsilised isikud
(saastegrupp 0)
euro/m3

Juriidilised isikud
(saastegrupp 0)
euro/m3

KÜLM VESI0,790,90
REOVEE ÄRAJUHTIMINE0,911,00
KÄIBEMAKS0,340,38
KOKKU2,042,28