Üldinfo / Uudised / Uudiste arhiiv / 2021 / KIK lõpetas liitumisprogrammi

KIK lõpetas liitumisprogrammi

13.04.2021

KIK lõpetas toetuste andmise eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks, kuna toetuse eelarve on täitunud.
Toetust anti struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine” ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Toetusprogammi taaskordumine lähimas või kaugemas tulevikus sõltub Keskkonnaministeeriumist ning infot selle kohta tuleb kinnistu omanikul uurida Keskkonnaministeeriumist.