Üldinfo / Meist

Meist

 

 

AS Narva Vesi põhiülesandeks on Narva ja Narva-Jõesuu linna joogiveega varustamine ning reovee puhastamine. Vaatamata ajaloo keerdkäikudele on ettevõte suutnud olla pika aja jooksul oma klientidele usaldusväärne partner.

 

Kliendid

Ettevõte teenindab 235 juriidilist isikut, 405 korteriühistut, 581 majavaldust Narvas ning 80 juriidilist isikut, 53 korteriühistut, 526 majavaldust Narva-Jõesuus. Suuremate klientide hulgas on Narva Gate OÜ, Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, Nakro AS, Fortaco Estonia OÜ.

 

Aktsionärid

Nõukogu

 • Vladimir Mižui (esimees), Nikolai Burdakov, Olev Silland, Jan Saan, Galina Vologdina

Aktsiakapital

 • 5 972 389,50 eurot

Osakonnad

 • hooldusosakond
 • vee-ja kanalisatsioonivõrkude osakond
 • klienditeenindus
 • raamatupidamine
sh jaamad
 • veepuhastusjaam
 • heitveepuhastusjaam

Põhitegevusalad

 • toorvee pumpamine, puhastamine ja joogivee juhtimine tarbijani;
 • majapidamis-, olme- ja tööstuslike heitvete vastuvõtmine, nende puhastamine ja väljalaskmine, setete töötlemine;
 • sadevete ärajuhtimine Narva linna territooriumilt ning nende puhastamine;
 • sadevete kanalisatsiooni ekspluatatsioon ja remont;
 • tuletõrjehüdrantide ekspluatatsioon;
 • veevõrkude ja ehitiste ekspluatatsioon, jooksev- ja kapitaalremont;
 • vee- ja heitvete mõõteriistade paigaldamine ja kontrollimine;
 • elanikkonnale, asutustele ja organisatsioonidele veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitusteenuste osutamine, konsultatsiooniteenused;
 • veevarustuse ja kanalisatsiooni objektide ehituse tehniline järelevaatus, tellija funktsioonide täitmine.

 

Audiitorfirma
HLB Expertus KLF OÜ
Narva mnt 7a
10117 Tallinn
tel 655 5155
faks 655 5156
www.expertus.ee

 

AS Narva Vesi põhikiri