Klient / Veemõõturid

Veemõõturid

Arvestinäitude teatamine

Arvestinäitu saab teatada:

 


Palume Teil edastada järgmised andmed:

  • kliendi nimi;
  • aadress või kliendinumber;
  • veearvesti näit.

 

 

Kuidas lugeda veemõõturi näitusid

Tarbitud veekoguse määramiseks loetakse numbrid enne komakohta (näiteks 00000m³).

 

Tarbimise ajal nooleke pöörleb.

Tarbitud veekoguse määramiseks loetakse numbrid enne komakohta (näiteks 00001m³)

 

Tarbimise ajal nooleke pöörleb.

Tarbitud veekoguse määramiseks loetakse kõik numbrid (näiteks 00360 m³).

 

Tarbimise ajal nooleke pöörleb.

 

Alumisi skaalasid kasutatakse veearvesti taatlemiseks.

Tarbitud veekoguse määramiseks loetakse numbrid enne komakohta (näiteks 00000m³)

Tarbimise ajal nooleke pöörleb.