Üldinfo / Tootmisprotsess / Joogivee analüüside tulemused

Joogivee analüüside tulemused

Joogivee kvaliteedi kontroll

 

AS Narva Vesi varustab joogiveega Narva (sh Siivertsi linnaosa) ja Narva-Jõesuu linna. Ettevõte AS Narva Vesi koostab ühisveevärgist võetava joogivee kontrolli kava igaks viieks aastaks. Joogivee kontrolli kava on koostatud vastavalt sotsiaalministri 24. septembri 2019. a määruse nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” nõuetele ning kooskõlastatud Terviseametiga. Joogivee kontrolli kava sisaldab endas:

1) ühe ööpäeva jooksul käideldava vee keskmist kogust aastas;
2) uuritavate kvaliteedinäitajate loetelu;
3) kontrollproovide võtukohtade arvu ja nende asukohti;
4) proovide arvu iga kvaliteedinäitaja kohta ühe nimetatud ajavahemiku jooksul.

Joogivee kontrollproovide aastane koguarv sõltub linna veevõrku antava joogivee keskmisest ööpäevasest kogusest. Ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteedi kontrolli programmiga on kindlaks määratud konkreetsed joogivee kontrollproovide võtukohad. Narva linnas võetakse joogivee kontrollproove erinevates linnaosades asuvate lasteaedade köögikraanidest:

  • lasteaed nr 8 Karikakar, A. Puskini tn 5a;
  • lasteaed nr 18 Punamütsike, Kreenholmi tn 8a;
  • lasteaed nr 30 Tareke, A. A. Tiimanni tn 16;
  • lasteaed nr 31 Sipsik, 26. Juuli tn 13a;
  • lasteaed nr 32 Sädemeke, Pähklimäe tn 5
  • lasteaed nr 37 Cipollino, A. Daumani tn 11.

Siivertsi linnaosas võetakse kontrollproove ühest mingist elumajast, Narva-Jõesuu linnas aga lasteaiast Karikakar, Karja tn 25.

Joogivee kontroll jaguneb tava- ja süvakontrolliks.

  • Joogivee tavakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee kvaliteedi ja töötlemise (eriti desinfektsiooni) tõhususe kohta. Joogivee tavakontrolli uuritavate kvaliteedinäitajate loetelu on ära toodud sotsiaalministri 24. septembri 2019. a määruse nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” 3. peatüki paragrahvis 8. Tavakontrolliks võetakse Narva linna ühisveevärgist 31 proovi aastas, Siivertsi linnaosa ühisveevärgist 1 proov aastas ning Narva-Jõesuu linna ühisveevärgist 4 proovi aastas.
  • Joogivee süvakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee vastavusest kõikidele sotsiaalministri 24. septembri 2019. a määruse nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” paragrahvides 4, 5 ja 6 toodud kvaliteedinäitajatele, välja arvatud radioloogilised näitajad, mida tuleb määrata iga kümne aasta tagant. Süvakontrolliks võetakse Narva linna ühisveevärgist 3 proovi aastas, Siivertsi linnaosa ühisveevärgist 1 proov iga kümne aasta tagant ning Narva-Jõesuu linna ühisveevärgist 1 proov aastas.

Iga kuu esitatakse Terviseametile Narva ja Narva-Jõesuu linna ühisveevärgist ning Narva veepuhastusjaama puhta vee reservuaaridest võetava joogivee kontrolli andmed. Lisaks AS Narva Vesi poolt tehtavale joogivee kvaliteedi kontrollile, võtab ka Terviseamet valikuliselt kontrollproove Narvas ja Narva-Jõesuus. Joogivee kvaliteedi näitajatega saab tutvuda allpool ja samuti Terviseameti koduleheküljel.

 

VEE KAREDUS

 

2021

 

2020

2019

2018

 

Diana Ilus
Veepuhastusjaam keemia ja tehnoloogia spetsialist
356 9025