Narva Vesi AS


Joogivee analüüside tulemused


AS Narva Vesi laboratoorium
Joogivee kvaliteet

 
Ettevõte AS Narva Vesi koostab ühisveevärgist võetava joogivee kontrolli kava igaks kolmeks aastaks. Joogivee kontrolli kava on kooskõlastatud Terviseameti Ida talitusega ning koostatud vastavalt sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määruse nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” nõuetele. Joogivee kontrolli kava sisaldab endas:
1) ühe ööpäeva jooksul tarbitava vee kogust aasta jooksul;
2) uuritavate kvaliteedinäitajate loetelu;
3) proovi võtmise kohtade arvu ja nende asukohti;
4) proovide arvu iga kvaliteedinäitaja kohta ühe nimetatud ajavahemiku jooksul.
Joogivee kontroll jaguneb tava- ja süvakontrolliks.

 
Joogivee tavakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee kvaliteedi ja töötlemise (eriti desinfektsiooni) tõhususe kohta. Joogivee tavakontrolli uuritavate kvaliteedinäitajate loetelu on ära toodud sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määruse nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” 3. peatüki paragrahvis 8.
Tavakontrolliks võetakse Narva linna ühisveevärgist 32 proovi aastas ja Siivertsi linnaosa ühisveevärgist 1 proov aastas ning Narva-Jõesuu linna ühisveevärgist 4 proovi aastas.
Joogivee süvakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee vastavusest kõikidele sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määruse nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” paragrahvides 4, 5 ja 6 toodud kvaliteedinäitajatele, välja arvatud radioloogilised näitajad, mida tuleb määrata iga kümne aasta tagant.
Süvakontrolliks võetakse Narva linna ühisveevärgist 4 proovi aastas ja Siivertsi linnaosa ühisveevärgist 1 proov iga kümne aasta tagant ning Narva-Jõesuu linna ühisveevärgist 1 proov aastas.
Joogivee kontrolli andmed Narva ja Narva-Jõesuu linna ühisveevärgist ning Narva veepuhastusjaama puhta vee reservuaaridest esitatakse iga kuu Terviseameti Ida talitusele.
 
VEE KAREDUS
 
2017
Narva ja Narva-Jõesuu linnade veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll oktoober 2017
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll september 2017
Narva ja Narva-Jõesuu linnade veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll august 2017
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll juuli 2017
Narva ja Narva-Jõesuu linnade veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll juuni 2017
Narva linna ja Siivertsi elurajooni veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll mai 2017
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll aprill 2017
Narva-Jõesuu ja Narva linnade veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll märts 2017
Narva ja Narva-Jõesuu linnade veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll veebruar 2017
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll jaanuar 2017
 
2016
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll detsember 2016
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll november 2016
Narva ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll oktoober 2016
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll september 2016
Narva ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll august 2016
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll juuli 2016
Narva-Jõesuu ja Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll juuni 2016
Narva, Narva-Jõesuu linna ja Siivertsi elurajooni veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll mai 2016
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll aprill 2016
Narva-Jõesuu ja Narva linnade veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll märts 2016
Narva-Jõesuu ja Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll veebruar 2016
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll jaanuar 2016
 
2015
Narva ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll detsember 2015
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll november 2015
Narva-Jõesuu ja Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll oktoober 2015
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll september 2015
Narva-Jõesuu ja Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll august 2015
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll juuli 2015
Narva-Jõesuu ja Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll juuni 2015
Narva linna ja Siivertsi elurajooni veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll mai 2015
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll aprill 2015
Narva-Jõesuu ja Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll märts 2015
Narva-Jõesuu ja Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll veebruar 2015
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll jaanuar 2015
 
2014
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll detsember 2014
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll november 2014
Narva-Jõesuu ja Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll oktoober 2014
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll september 2014
Narva-Jõesuu ja Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll august 2014
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll juuli 2014
Narva-Jõesuu ja Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll juuni 2014
Narva, Narva-Jõesuu linna ja Siivertsi elurajooni veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll mai 2014
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi tavakontroll aprill 2014
Narva ja Narva-Jõesuu linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll märts 2014
Narva-Jõesuu ja Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll veebruar 2014
Narva linna veevõrkude joogivee kvaliteedi kontroll jaanuar 2014

 
Diana Ilus
Veepuhastusjaam keemia ja tehnoloogia spetsialist
356 9025