Klient / Kliendileping

Kliendileping

1. Ainult kliendi volitatud esindaja või оmanik võib sõlmida kliendilepingut.

 

2. Omanik peab tõendama oma omandiõigust kas

a) hooneregistri õiendiga

b) kinnistusameti kinnistusotsusega või

c) notariaalse ostu-müügi lepinguga.

 

3. Ettevõtete puhul peab ettevõtte esindaja esitama äriregistri kande B osa, millel on näha tehinguid sõlmima volitatud isikute nimed.

 

4. Volitatud isik peab esitama lepingu sõlmimisel omaniku notariaalse volikirja.

 

5. Volitatud esindajate või omanike isiku samasus tuleb tuvastada Eesti Vabariigi passi või autujuhilubade alusel.

 

6. Uue ehitise korral tuleb esitada liitumislepingu koopia.

 

7. Lepingu sõlmimisel tuleb esitada akt veearvesti plommimise kohta.

 

8. Lepingu sõlmimisel tuleb esitada arve saatmise aadress, kontaktisiku nimi, telefon ja aadress.

 

9. Kliendilepingu uuendamisel (antud objektiga on varem leping olemas) tuleb esitada uuendamise põhjus (ettevõtte reorganiseerimine, omaniku vahetus jne).