Narva Vesi AS


Lisateenused


  • Eraisikute teenindamine - tel 356 9009
  • Juriidiliste isikute teenindamine - tel 356 9010

Töö, teenuse nimetus
 Hind
EUR+km

TÕENDID, DOKUMENDID, KOOPIAD
 
Tõendite väljastamine veetarbimise ja veemõõturite kohta
 3,00
Piiritlusakti väljastamine
 10,68
Mitmesuguste tõendite ja koopiate väljastamine ettevõtte arhiivi dokumentidest avalduse alusel
 6,00
Mitmesuguste tõendite ja koopiate väljastamine ettevõtte arhiivi dokumentidest avalduse alusel + postitamine
 6,40
Koopia tegemine veevarustuse lepingust
 2,00
Koopia tegemine A4, A3
 0,20
Koopia tegemine/ värvitrükk A0
 17,89
Koopia tegemine/ must-valge trükk A0
 11,5

MÕÕTURID 
 
Veemõõturi esmane plommimine
 7,00
Veemõõturi korduv plommimine eelnevalt tehtud tellimuse alusel
 7,00
Veemõõturi korduv plommimine ilma eelnevalt tehtud tellimuseta 
 16,00
Ühe korterimõõturi paigaldmine Ø 15 mm
 80,00
Kahe korterimõõturi paigaldamine Ø 15 mm
 115,00
Kolme korterimõõturi paigaldamine Ø 15 mm
 156,00
Nelja korterimõõturi paigaldamine  Ø 15 mm
 196,00
Viie korterimõõturi paigaldamine Ø 15 mm
 236,00
Kuue korterimõõturi paigaldamine Ø 15 mm
 276,00
Ühe korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm
 20,00
Kahe korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm
 25,00
Kolme korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm
 32,00
Nelja korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm
 39,00
Viie korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm
 47,00
Kuue korterimõõturi demonteerimine, taatlus ja paigaldmine Ø 15 mm
 54,00
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 15 mm
 19,00
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 20 mm
 22,00
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 25 mm
 24,00
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 32 mm
30,00
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 40 mm
32,00
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 50 mm
 32,00
Veemõõturi välja vahetamine uue pöördklapiga veemõõturi vastu, Ø 15 mm
 22,00
Veemõõturi välja vahetamine uue pöördklapita veemõõturi vastu, Ø 15 mm
 20,00
Mõõturi paigaldamine mujale korteri ümberplaneerimise korral
 23,00

MUUD TÖÖD
 
Elastse vooliku väljavahetamine
 9,00
Kuulkraani väljavahetamine
 12,00
Filtrite väljavahetamine
 10,00
Mutrite väljavahetamine
 9,00
Veetorustiku demonteerimine korteris
 16,00

ÜHISVEEVÄRK, ÜHISKANALISATSIOON  
 
Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve üle 5 m3/h
53,88
Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve kuni 5 m3/h
28,20
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike kooskõlastamine kohapeal
 68,05
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike kooskõlastamine (detailplaneeringud, arengukavad)
 21,60
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike kooskõlastamine (mõõdistustööd, ehitus- ja liitumisprojektid, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike rajamise või remontimise projektid)
13,20
Sisselõike teostamine linna veevärki
 434,83
Sisselõike teostamine linna kanalisatsiooni
180,70
Esmane ühendamine linna veevärgiga eraisikutele
 115,08
Esmane ühendamine linna kanalisatsiooniga eraisikutele
116,66
Esmane ühendamine linna veevärgiga juriidilistele isikutele
255,50
Esmane ühendamine linna kanalisatsiooniga juriidilistele isikutele
230,75
Korduv ühendamine linna veevärgiga/ lahti ühendamine linna veevärgist (kaevus)
 46,20
Veevarustuse peatamine/ taastamine avalduse alusel (kuulkraan)
 9,00
Võlgnike veevarustuse peatamine/ taastamine (kuulkraan)
 16,00
Veetorustiku ehitus 1 m
 40,52
Kanalisatsioonitorustiku ehitus 1 m
 39,94
Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine ühises kaevikus
 55,54
Kinnikülmunud veetoru lahtisulatamine
 113,92

Väljakutse tasu nimekirjas loetlemata tööde teostamiseks on alates 9 EUR.

  • Autotranspordi ja eritehnika rentimine tel 356 9008

 
 EUR+km /tund
Asfaldilõikur LUX-450
 30,84
Avariiauto MERCEDES
41,52
Kompressor НАZ
32,40
Ekskavaator HANNIK
29,76
Ekskavaator LIEBHERR
41,64
Ekskavaator TEREX
 37,92
Kallurauto kraanaga MAN (tõstejõud 3 tonni)
 38,23
Pinnasetihendaja
26,52
Torustike survepesuauto SCANIA (mahutavus - 6 m3 vett ja 6 m3 reovett)
 99,72
Veetorustiku lekete tuvastamine PEGEOT BOXER
75,18